1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

                         
 
Projekt „Team Spirit -  support of inclusive education and environment in classes through sportive activities“
 
Od letošního roku realizuje naše škola projekt s názvem Team Spirit. Cílem projektu je podpora inkluzivního prostředí ve třídách pomocí společných sportovních aktivit. V rámci projektu se naši žáci podívají do polské Ratiboře, kde se zapojí do týmových sportovních aktivit. Následovat bude výjezd do tureckého Bodrumu tematicky zaměřený na sportovní aktivity přátelské vůči životnímu prostředí. V harmonogramu projektu následuje organizace mobility na naší škole, která se zaměří na inkluzivní sportovní aktivity pro zdravé děti a děti s postižením. Místem posledního projektového výjezdu bude řecká Soluň. Zdejší aktivity se zaměří na inkluzi mladších dětí do staršího kolektivu opět pomocí různých sportovních aktivit a pohybových her. Celková délka trvání projektu je 2 roky a 2 měsíce. Foto zde.
 
 
Projekt Erasmus Team Spirit Turecko 2022
 
V termínu 25. 9. – 1. 10. 2022 se vybraní žáci ZŠ Vrchní zúčastnili návštěvy tureckého města Bodrum v rámci projektu Erasmus – Team Spirit. Město Bodrum navštívili také žáci z polské Ratiboře. Turečtí přátelé si připravili program plný her, soutěží a nejrůznějších místních aktivit, kterých se všichni s nadšením zúčastnili. Žáci měli možnost navštívit bodrumské trhy, ochutnat tureckou kuchyni a podívat se, jak probíhá výuka v tureckých školách. Nikdo se s Tureckem nechtěl rozloučit, pro všechny byla návštěva obrovským přínosem a náhledem do tureckých tradic. Foto zde.
 
Polsko 2022
 
 
V druhém červnovém týdnu se žáci a žákyně pátých tříd zúčastnili zahraničního vzdělávacího programu. Se svými vrstevníky z Řecka, Turecka a Polska si během tří společně strávených dnů přivezli spoustu nových zážitků. Program byl neskutečně pestrý a děti si vyzkoušely různé sportovní soutěže, práci v keramické dílně, navštívily interaktivní výstavu v muzeu v Ratiboři, prohlédly si město Krakow, zařádily si v trampolínovém centru, zaplavaly si v aquaparku, zahrály kuželky … opravdu všichni si program náramně užili a už teď se těšíme na další spolupráci s našimi novými kamarády. Foto zde.
 
Projekt E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education
 
Projekt ECHRE se zabývá Evropským kulturním dědictvím. Jeho cílem je využít potenciálu kulturního dědictví a najít způsob, jak tato oblast může obohatit výuku a rozšířit povědomí učitelů i žáků. Získané informace a různé pohledy na historické události a historický vývoj by měly vést k porozumění historickým dějům a podpoře vlastní evropské identity. 
Více k projektu na nově vytvořených webových stránkách: http://echreproject.com/cs/echre-2/
 
 
Projekt E.C.H.R.E. pokračuje po Covidu
 
Po vynucené pauze způsobené pandemií covid 19 se na ZŠ Vrchní opět rozběhly mezinárodní projekty v rámci programu evropské spolupráce škol – Erasmus+.
Projekt E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education je mezinárodní spoluprací škol a kulturních institucí čtař evropských zemí, ve které partneři z Itálie, Rumunska, Turecka a České republiky tvoří metodické pracovní listy zaměřené na výuku různých témat o historickém a kulturním  dědictví spolupracujících zemí. 
První mezinárodní mobilitu hostila v únoru ZŠ Vrchní společně se svými partnery z OKO Opava .  V  dubnu vyjeli  žáci a učitelé  ZŠ Vrchní  na Sicílii do Catánie,  kde  kromě práce na projektových aktivitách navštívili místní pamětihodností a vystopili na nejvyšší evropskou sopku Etnu. Následovat bude cesta do tureckého Kayseri a rumuského Botosani. 
 
Zároveň s projektem E.CH.R.E byl v dubnu zahájen projekt  Team spirit  se sportovní tematikou a partnery z Polska, Řecka a Turecka.
 
Vývoj projektu i jeho výsledky můžete sledovat na webové stránce projektu: http://echreproject.com/
 
 
Foto z Turecka zde a tady, video a fotky z Rumunska zde tady a foto z Itálie zde.
 
Plakát projekt
Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 
 
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 
Škola s podporou tohoto projektu realizuje pro zákonné zástupce našich žáků tzv. Rodičovské kluby, jejichž cílem je setkávání rodičů s odborníky, společná práce s dětmi a sdílení zkušeností se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí v rámci vzdělávání, výchovy a péče o dítě. 
 
Edison
 
V rámci projektu Edison měla naše škola možnost od 9. září 2019 strávit celý týden se třemi zahraničními stážisty. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se vzájemně seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jejich zemích.
A tak Elina z Ruska, Batun z Turecka a Katy z Hong Kongu na základě prezentací představili své země. Tato zahraniční návštěva nejen přispěla k oživení výuky netradičním způsobem, ale naše děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací, ověřily si porozumění anglickému jazyku a někteří z nich si zkusili v cizím jazyce i komunikovat. A jelikož se prezentace zúčastnili i nejmladší žáci, učitelé jim pomáhali překládat cizojazyčný výklad, aby mu všichni dobře rozuměli. Ti žáci, kteří se učí ruštinu, si navíc vyslechli Rusku Elinu i v jejím rodném jazyce.
 
Setkání přineslo radost oběma stranám. Žáci byli spokojeni a navíc si mnozí odnášeli své jméno přepsané v azbuce i v čínštině.
 
Foto zde.
 
Text: PhDr. Dana Kašingová
Foto: Mgr. Markéta Kramolišová
 
Modernizace
 
Název projektu: Modernizace digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny
 
Cílem projektu je modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky, aplikace moderních výukových trendů na ZŠ prostřednictvím moderního a inovativního výukového zázemí.
 
Obsahem projektu je vybavení multimediálních odborných učeben novým PC vybavením, novými žákovskými pracovišti. Dále jsou provedeny bezbariérové úpravy dotčených učeben, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, nové zřizovací předměty ZTI, osvětlení, vybudování bezbariérového WC a instalace schodišťové plošiny pro mobilitu na celé budově školy).
 
Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

Společné učení – cesta k úspěchu

Rollup
 
Hlavním cílem tohoto projektu je zintenzivnění spolupráce mezi partnerskými školami ZŠ Vrchní a SP1 z Ratiboře v oblasti vědy a poznání, výměny zkušeností a poznatků.  Sdílení zkušeností bude probíhat především formou vzdělávacích zájezdů, festivalů vědy a přírodopisných seminářů.
 
Partnerské školy:
 
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace, Vrchní 19, 747 05 Opava
Szkola Podstawowa nr 1 z Oddzialamy Integracyjnymi, ul Cecylii 30, 47-400 Raciborz
Realizace projektu: 01.05.2017 – 30.04.2018
Celkové náklady projektu: 19904,00 EUR – spoluúčast Evropského fondu činí 85% celkových způsobilých výdajů, tj. 16918,40 EUR
 
 
Klíčová aktivita č.1
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.2
 
Text najdete zde 
 

Klíčová aktivita č.3

Text najdete zde a fotky tady
 
 
Klíčová aktivita č.4
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.5
 
Text najdete zde 
 
 
Klíčová aktivita č.6
 
Text najdete zde 
 
 

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Inkluze2

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva PO3 Inkluzivní vzdělávání) jsme se stali partnery projektu KÚ MSK ,,Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“,
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247.

Žadatel:
 Moravskoslezský kraj


Partneři:

·         Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
·         Společně-Jekhetane, o.p.s.
·         Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
·         Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
·         Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
·         Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
·         Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019


Financování projektu:

Zdroje financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

36 755 894,65

z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%)

31 242 510,45

z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%)

3 675 589,46

Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)

1 837 794,74

 

 

 

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování v neformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)


KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze


KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta


KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání
-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
-podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami


KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity
-DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání


KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity
-DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách


KA 7: Řízení projektu
Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

Projekt výzva 56 - Podpora výuky jazyků

Jazyky56

Pro letošní rok získala naše škola finanční prostředky na zkvalitnění výuky a další vzdělávání pedadogů ve výši 986 250,- kč.

Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 9. - 31. 12. 2015

Aktivity projektu:

• Čtenářské dílny - aktivita zaměrená na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ
• Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn
• Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)
• Stínování – vzdělávací pobyt pro vyučující Wales

Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)

Foto najdete zde a tady. A další fotky.

Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn

Od 14. října do 19. října se dvacet žáků devátých tříd zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie. Děti měly možnost ověřit si své znalosti angličtiny v praxi a to nejen ve škole, ale i v anglicky mluvících rodinách, kde byly ubytovány. Kromě výuky angličtiny v dopoledních hodinách byl pro ně nachystán bohatý program. Viděly ty nejznámější památky Londýna (Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, the Tower atd.), vyzkoušely si jízdu londýnským metrem i lodí po Temži. Navštívily Windsdor a univerzitní město Cambridge. Zájezd se vydařil, všichni se vrátili spokojeni a plni dojmů. Foto najdete zde.
 

Projekt RESTART

24. 02. 2015

Výzva k podání nabídky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0004.

Název projekt: RESTART

Přílohy zde.


10. 3. 2015

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/51.0004

Název projektu: RESTART

Přílohy zde. 

GDPR

Ochrana osobních údajů