1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

logo LLP

 

 

Projekt: Comenius II

Nový projekt 'Different?' byl schválen pro ZŠ Vrchní.

DifferentProjekt Comenius – 1. schůzka

Dne 3. 10. 2014 naše škola přivítala delegaci pedagogů z Walesu, Polska, Turecka a Francie, kteří se spolu s námi účastní mezinárodního projektu nesoucího název Comenius – Different. Cílem tohoto projektu je zapojit všechny žáky do výukových aktivit, které jim ukáží rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi jejich kulturou.

Kolegové z Walesu, Turecka a Francie navštívili naši školu – podívali se do výuky na nižším i vyšším stupni a diskutovali s našimi pedagogy o systému výuky, integraci žáků se speciálními výukovými poruchami, mimoškolních činnostech apod. Hledali zde inspiraci pro změny, které by mohli implementovat do své výuky. V Obecním domě poté proběhla pracovní schůzka, kde byl projednán nový plán projektu, z důvodu odstoupení některých partnerských zemí, které se měly původně do projektu zapojit.


POZOR!!!

Po úvodní společné návštěvě všech partnerů byla vyhlášena soutěž o nejzdařilejší logo projektu, který proběhne v duchu jeho názvu „Different“. Vítězný návrh potom bude bojovat o své místo na slunci s nejlepším tureckým, velšským a francouzským. Tvůrce nejnápaditějšího loga navštíví partnerskou školu ve Walesu v březnu nebo v červnu poletí do Francie.

¨
Foto1
Projekt Comenius – Different umožní našim žákům i pedagogům zkoumat a uvědomit si rozdíly i podobnosti mezi cizími kulturami i v rámci výjezdních návštěv do našich partnerských zemí.

Zde jsou vítězné návrhy loga projektu žáků naší školy:

logo1 logo2Den jazyků

Dne 8.11. 2013 se u nás ve škole konal Den jazyků. Letošní ročník se nesl v duchu spolupráce naší školy s partnerskými školami ve Francii, Walesu a Turecku, v rámci projektu Commenius. Třídy vyšších ročníků dostaly za úkol naplánovat cestu napříč těmito zeměmi. Žáci byli velmi pilní a připravili si zajímavá vysoupení, která byla hodnocena odbornou porotou. Ta se skládala z řad našeho pedagogického sboru. Kantoři měli možnost nahlédnout do tajů Francie, Walesu a Turecka prostřednictvím úžasných posterů a kulis, ale také svých chuťových buněk. Nejedna třída si pro ně přichystala překvapení v podobě tradičního pokrmu té dané konkrétní země. Program Dne jazyků byl nabitý humornými scénkami, tanečky a zpěvem. Obrovský potlesk a standing ovation zažila naše žačka Andrea Horáková, která zazpívala píseň slavné francouzské šansonierky Édit Piaf. První místo získala třída 9.B za svou dobrodružnou cestu, kterou podnikli Mach a Šebestová se svým psem Jonatánem a utrženým sluchátkem.
Fotky najdete zde.


Wales

V rámci mezinárodního projektu Comenius naše škola navštívila partnerskou zemi Wales. Návštěvy se zúčastnily děti 6. až 9. ročníku. Měly tak jedinečnou možnost zjistit, jak vypadá škola a výuka v této anglicky mluvící zemi, prozkoumat krásy severního Walesu a také si procvičit svou angličtinu. Naše partnerská škola Victoria pro nás připravila velmi nabitý program. Spolu s dalšími partnery z Francie a Turecka jsme strávili první den naší návštěvy ve škole, v níž jsme se seznámili se systémem výuky ve Walesu, druhý den vedla naše cesta k severnímu pobřeží do městečka Conwy, kde se rozprostírá hrad stejného jména a z jehož věží můžeme vidět, jak se vlévá řeka Conwy do Irského moře. Třetí den jsme pak pod vedením instruktorů outdoorového centra strávili v oblasti Snowdonia. Uchvátila nás překrásná příroda této přírodní rezervace a její jezera. V den odjezdu jsme se přesunuli do města Liverpool a prohlédli jsme si Merseyside Maritime Museum, ve kterém se nacházejí artefakty vyzdvižené z lodi Titanik. V Tate Gallery jsme obdivovali obraz Pabla Picassa. Tato návštěva bezpochyby patří mezi velmi přínosné z hlediska rozvoje a prohlubování vztahů s našimi partnerskými školami ve Walesu, Turecku a Francii, která je naší další destinací. Fotky najdete zde.

Kanoingsmallest houseVictoria school 

PROJEKT COMENIUS - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA TÉMA TOLERANCE

V rámci projektu Comenius – Different, proběhlo na naší škole dotazníkové šetření na téma Tolerance. Děti se vyjádřily k otázkám: Co pro tebe znamená slovo Tolerance? Vycházíš dobře se svými spolužáky? Je podle tebe důležité, aby spolu vycházeli lidé různých národností? Můžeš uvést alespoň dva příklady rozdílů mezi Čechy a našimi partnery v projektu Comenius?

Výsledky šetření ukázaly, že např. 12% dětí nerozumí a neumí popsat slovo Tolerance. Přibližně 50% dětí vychází dobře se svými spolužáky. Další výsledky šetření najdete v přiložené prezentaci


Francie

V rámci mezinárodního projektu Comenius naše škola navštívila partnerskou zemi v malebné francouzské vesničce Joyeuse. Návštěvy se zúčastnilo dvanáct dětí ze 6. až 9. ročníku. Měly tak možnost zjistit, jak vypadá místní školička, prozkoumat krásy jižní Francie a také si procvičit svou angličtinu, ale také tak trošku začít s francouzštinou. Naše partnerská škola Ecole pro nás připravila velmi nabitý program. Spolu s dalšími partnery z Walesu a Turecka jsme strávili první den naší návštěvy na místním trhu s tradičními výrobky oblasti Ardeche. Navštívili jsme spoustu zajímavých a turistiky atraktivních míst jako např. jeskyně Ornac, typickou vesničku Labeaume, Pont du Gard, Avignon. K největším zážitkům patřilo sjíždění řeky Ardeche pod známým Pont d´Arc. V průběhu návštěvy měli žáci možnost ochutnat speciality francouzské kuchyně.

Tato návštěva bezpochyby patří mezi velmi přínosné z hlediska rozvoje a prohlubování vztahů s našimi partnerskými školami ve Walesu a Turecku. Fotky najdete zde


Francie

Ve francouzském Joyeuse proběhl turnaj her místních i ostatních dětí z Wrexhamu, Opavy a Burduru. Zde je originální listina účastníků.


Jednou z aktivit projektu bylo vést rozhovor s účastníkem olympijských her. Prostřednictvím chatu se toto podařilo Kláře Věntusové a Terce Karhanové. Zde si můžete přečíst krátký rozhovor s jednou z našich sportovních hvězd.
 

Vánoční jarmark

Vytvoření tradičních vánočních dekorací. žáci prvního i druhého stupně vyráběli v době adventu v rámci vyučování (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina), někteří i doma s rodiči typicky české vánoční dekorace a výrobky, které potom byly prezentovány a prodávány rodičům a ostatním hostům na každoročním školním vánočním jarmarku. Výtěžek z jarmarku potom slouží na charitativní účely. Foto zde.

Vysvětlení vánočních symbolů a zvyků.

V době adventu byly s žáky 1. stupně probírány v rámci vyučování i školní družiny typické české vánoční symboly a zvyky. Prezentace tradičních vánočních dekorací, symbolů a zvyků byla taktéž představena na pracovní návštěvě ve Wrexhamu v březnu. 


Tongue Twisters hunt

Kolekce nejlepších jazykolamů napříč kulturami.
V rámci vyučování českého jazyka v jednotlivých třídách prvního stupně byly s dětmi vybrány, dle nich nejzajímavější české jazykolamy. Ty potom byly prezentovány na partnerské návštěvě ve Wrexhamu v březnu ostatním partnerům a děti měly za úkol naučit ostatní žáky partnerských zemí jeden svůj jazykolam. Kolekce nejlepších jazykolamů jednotlivých zemí bude součástí závěrečného výstupu – mini kniha „Different.

České jazykolamy

1.BRATŘE PETŘE, NEPŘEPEPŘI TOHO VEPŘE.

2. NAOLEJUJE-LI JŮLIE TY KOLEJE ČI
NENAOLEJUJE-LI JŮLIE TY KOLEJE.

3. OD POKLOPU KU POKLOPU KIKLOP KOULÍ
KOULI.

4. NA CVIČIŠTI ČTYŘI SVIŠTI SVIŠTÍ.

5. NÁŠ PAN KAPLAN V KAPLI PLAKAL.

6. STRČ PRST SKRZ KRK.

7. TŘISTA TŘICET TŘI STŘÍBRNÝCH STŘÍKAČEK
STŘÍKALO PŘES TŘISTA TŘICET TŘI STŘÍBRNÝCH STŘECH


Turecké jazykolamy

1-O pikap, bu pikap, şu pikap.
2-Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.
3-Yağmur yağarsa raylar ıslanır, yağmur yağar saraylar ulanır.
4-Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık küp.
5-Gül dibi bülbül dibi gibi, bülbül dibi gül dibi gibi.
6-Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak.
7-Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.
8-Rıfkı’yla Rıza, rıhtımda rızıklarını aradılar.
9-Üç tunç tas has hoş hoşaf.

Welšské jazykolamy

Viz. Prezentace
 

GDPR

Ochrana osobních údajů