1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Plakát projekt
Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II 
 
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 
Škola s podporou tohoto projektu realizuje pro zákonné zástupce našich žáků tzv. Rodičovské kluby, jejichž cílem je setkávání rodičů s odborníky, společná práce s dětmi a sdílení zkušeností se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí v rámci vzdělávání, výchovy a péče o dítě. 

GDPR

Ochrana osobních údajů