1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
 
Informace pro přijímací řízení na střední školy v roce 2021/2022
 
 
https://www.pppopava.cz/formulare-opava/ - odkaz na žádost o vystavení doporučení k zohlednění VPU při přijímacím řízení na SŠ
 
 
 
http://www.veletrhpovolani.cz/  - najdete zde termíny dnů otevřených dveří na SŠ
 
https://veletrh-skol.msk.cz/skoly - online veletrh středních škol MSK
 
Odkazy na online testy:
 
- slouží k orientačnímu zjištění typu osobnosti, silných a slabých stránek, k volbě povolání
 
- některé stránky mohou být placené, mohou vyžadovat vaši e-mailovou adresu apod. 
 
 
Hrazené testy:

 
Nejnovější informace k přijímacím zkouškám na SŠ 
 
naleznete zde a také tady a tady a tady.
Zápisový lístek je tady.

Více na https://prijimacky.cermat.cz/ 

Číst dál...


Mgr. Karin Burkartová


Činnost:

Pomáhá při řešení konfliktních situací, sleduje projevy sociálně patologických jevů ve škole. Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při profesní orientaci.


Konzultační hodiny:

ST - PÁ 7:30 - 8:00
po domluvě kdykoliv

 

Úkoly ŠPP:

 

Vytváření podmínek pro příznivé klima školy

Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Řešení výchovných problémů, poskytnutí odborné pomoci, spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD, Probační a mediační služba)

Práce s třídními kolektivy – adaptační a kohezní kurzy, třídnické hodiny 

Prevence projevů rizikového chování – projektové dny, granty, přednášky a besedy

Monitorování rizikového chování žáků

Poskytování kariérového poradenství, informování žáků o možnostech jejich studia, zajišťování exkurzí, spolupráce se středními školami, metodická pomoc rodičům

Poradenská pomoc zákonným zástupcům žáků

Metodická pomoc učitelům 

 

GDPR

Ochrana osobních údajů