1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Projekt výzva 56 - Podpora výuky jazyků

Jazyky56

Pro letošní rok získala naše škola finanční prostředky na zkvalitnění výuky a další vzdělávání pedadogů ve výši 986 250,- kč.

Realizace projektu bude probíhat v období od 1. 9. - 31. 12. 2015

Aktivity projektu:

• Čtenářské dílny - aktivita zaměrená na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ
• Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn
• Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)
• Stínování – vzdělávací pobyt pro vyučující Wales

Jazykově – vzdělávací pobyt Rakousko (Dolní Rakousko, Salzbursko, Korutany)

Foto najdete zde a tady. A další fotky.

Jazykově – vzdělávací pobyt Anglie – Londýn

Od 14. října do 19. října se dvacet žáků devátých tříd zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie. Děti měly možnost ověřit si své znalosti angličtiny v praxi a to nejen ve škole, ale i v anglicky mluvících rodinách, kde byly ubytovány. Kromě výuky angličtiny v dopoledních hodinách byl pro ně nachystán bohatý program. Viděly ty nejznámější památky Londýna (Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, the Tower atd.), vyzkoušely si jízdu londýnským metrem i lodí po Temži. Navštívily Windsdor a univerzitní město Cambridge. Zájezd se vydařil, všichni se vrátili spokojeni a plni dojmů. Foto najdete zde.
 

GDPR

Ochrana osobních údajů