1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Přehled o počtu tříd a žáků 2021/22

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5.
Chlapci 22 25 26 32 26 131
Dívky 24 30 27 22 16
119
Celkem 46 55 53 54 42 250

Ročník 6. 7. 8. 9. 6.-9. 1.-9.
Chlapci 23 27 31 34 115 246
Dívky 36 30 25 26 117 236
Celkem 59 57 56 60 232 482

 

Rozvrh hodin tříd

Přehled o organizaci vyučování 2021/22

JMÉNO UČITELE FUNKCE PŘEDMĚTY TŘÍDA KONTAKT
Mgr. Podzemný Roman Ř Z,SV,TV roman.podzemny@zsvrchni.cz
Mgr. Seidlová Danuše
F danuse.seidlova@zsvrchni.cz
Mgr. Burkartová Karin VP AJ,Z,RJ karin.burkartova@zsvrchni.cz
Mgr. Šimečková Eva SP eva.simeckova@zsvrchni.cz
Mgr. Krausová Marcela Uč. 1. st. I.A marcela.krausova@zsvrchni.cz
PaedDr. Bočková Ludmila Uč. 1. st. I.B ludmila.bockova@zsvrchni.cz
Mgr. Monika Gracová Uč. 1. st. II.A monika.gracova@zsvrchni.cz
Mgr. Vaculová Kateřina Uč. 1. st. II.B katerina.vaculova@zsvrchni.cz
Mgr. Krajíčková Veronika Uč. 1. st. III.A veronika.krajickova@zsvrchni.cz
Mgr. Sniegoňová Simona Uč. 1. st. III.B simona.sniegonova@zsvrchni.cz
Mgr. Pospíšilová Monika Uč. 1. st. IV.A
monika.pospisilova@zsvrchni.cz
Mgr. Dubovanová Lucie Uč. 1. st. IV.B lucie.dubovanova@zsvrchni.cz
Mgr. Quis Kamil Uč. 1. st. V.A kamil.quis@zsvrchni.cz
Mgr. Smolková Markéta Uč. 1. st. V.B  marketa.smolkova@zsvrchni.cz
Mgr. Nohálová Hana Uč. ČJ,NJ VI.A hana.hohalova@zsvrchni.cz
Ing. Minks Ivo ICT+Uč. M,F,I VI.B ivo.minks@zsvrchni.cz
Mgr. Večerková Martina Uč.
OV,NJ,AJ,PČ
VII.A
martina.vecerkova@zsvrchni.cz
Mgr. Martina Gallo
Uč.
TV, PŘ, Z VII.B
martina.gallo@zsvrchni.cz
Mgr. Havránková Renata MP+Uč. D,OV,PČ VIII.A renata.havrankova@zsvrchni.cz
Mgr. Wittassková Gabriela Uč.  AJ, ZA VIII.B gabriela.wittasskova@zsvrchni.cz
Mgr. Hrabica Jan Uč.
PŘ,CH,TV,SV IX.A jan.hrabica@zsvrchni.cz
Mgr. Eschingerová Petra Uč. M,AJ,NJ IX.B petra.eschingerova@zsvrchni.cz
Mgr. Bárta Dalibor Uč. TV dalibor.barta@zsvrchni.cz
doc. RNDr. Ciencialová Lucie, Ph.D.
Uč. I lucie.ciencialova@zsvrchni.cz
Mgr. Foltýnová Vendula Uč. HV  vendula.foltynova@zsvrchni.cz
Mgr. Gebauer Aleš Uč. TV,PČ,SV ales.gebauer@zsvrchni.cz
Mgr. Hlaváčková Ivetta Uč. M,CH ivetta.hlavackova@zsvrchni.cz
Mgr. Jedličková Ivana Uč. ČJ,D,STP ivana.jedlickova@zsvrchni.cz
Mgr. Kudláčková Tereza Uč. VV  tereza.kudlackova@zsvrchni.cz
Mgr. Onderková Hana Uč. TV,OV,RV,RV hana.onderkova@zsvrchni.cz
PhDr. Kašingová Dana Uč. AJ,FJ,RJ dana.kasingova@zsvrchni.cz
Mgr. Kramolišová Markéta Uč. NJ,AJ,KAJ marketa.kramolisova@zsvrchni.cz
Mgr. Tošenovská Eva Uč. ČJ,VV,VT eva.tosenovska@zsvrchni.cz
PhDr. Valeček Jan Uč. AJ,ŠJ,KAJ jan.valecek@zsvrchni.cz
Mgr. Weicht Adam Uč. M,Z,I adam.weicht@zsvrchni.cz
Mgr. Hudečková Petra Psych. petra.hudeckova@zsvrchni.cz
Ježková Jana AP jana.jezkova@zsvrchni.cz
Smržová Petra ŠA petra.smrzova@zsvrchni.cz
Vašíčková Eva Vych. TV 1.odd. ŠD eva.vasickova@zsvrchni.cz
Matýsková Vlasta Vych. 5.odd. ŠD vlasta.matyskova@zsvrchni.cz
Blaháková Libuše Vych. 6.odd. ŠD libuse.blahakova@zsvrchni.cz
Milanová Kateřina Vych. 4.odd. ŠD katerina.milanova@zsvrchni.cz
Vaňková Bronislava Vych. 7.odd. ŠD bronislava.vankova@zsvrchni.cz
Bendíková Žaneta AP+Vych. 2.odd. ŠD zaneta.bendikova@zsvrchni.cz
Bc. Hřivnacká Naděžda Ved. vych. 3.odd. ŠD nadezda.hrivnacka@zsvrchni.cz
Valentová Natálie ŠK Školní klub natalie.valentova@zsvrchni.cz
Cacková Markéta AP marketa.cackova@zsvrchni.cz
Šafarčíková Andrea AP andrea.safarcikova@zsvrchni.cz
Mgr. Pešatová Helena Uč. náboženství helena.pesatova@zsvrchni.cz

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů