1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Přehled o počtu tříd a žáků 2019/20

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5.
Chlapci 24 32 26 24 27 133
Dívky 28 23 16 33 31 131
Celkem 52 55 42 57 58 264

Ročník 6. 7. 8. 9. 6.-9. 1.-9.
Chlapci 32 33 25 42 132 265 
Dívky 25 26 31 33 115 246
Celkem 57 59 56 75 247 511Přehled o organizaci vyučování 2019/20

JMÉNO UČITELE FUNKCE PŘEDMĚTY TŘÍDA KONTAKT
Mgr. Podzemný Roman Ř Z,SV,TV   roman.podzemny@zsvrchni.cz
Mgr. Seidlová Danuše
F   danuse.seidlova@zsvrchni.cz
Mgr. Burkartová Karin VP AJ,Z,RJ   karin.burkartova@zsvrchni.cz
Mgr. Šimečková Eva SP     eva.simeckova@zsvrchni.cz
PaedDr. Bočková Ludmila Uč. 1. st. I.A ludmila.bockova@zsvrchni.cz
Mgr. Krausová Marcela Uč. 1. st. I.B marcela.krausova@zvrchni.cz
Mgr. Monika Gracová Uč. 1. st. II.A monika.gracova@zsvrchni.cz
Mgr. Vaculová Kateřina Uč. 1. st. II.B katerina.vaculova@zsvrchni.cz
Mgr. Krajíčková Veronika Uč. 1. st. III.A veronika.krajickova@zsvrchni.cz
Mgr. Dubovanová Lucie Uč. 1. st. III.B lucie.dubovanova@zsvrchni.cz
Mgr. Quis Kamil Uč. 1. st. IV.A kamil.quis@zsvrchni.cz
Mgr. Pospíšilová Monika Uč. 1. st. IV.B monika.pospisilova@zsvrchni.cz
Mgr. Sniegoňová Simona Uč. 1. st. V.A
simona.sniegonova@zsvrchni.cz
Mgr. Smolková Markéta
Uč. 1. st. V.B
marketasmolkova@zsvrchni.cz
Mgr. Havránková Renata MP+Uč. D,OV VI.A renata.havrankova@zsvrchni.cz
Mgr. Wittassková Gabriela Uč.  AJ, ZA VI.B gabriela.wittasskova@zsvrchni.cz
Mgr. Hrabica Jan Uč.
PŘ, CH, TV VII.A jan.hrabica@zsvrchni.cz
Mgr. Grigarčíková Klára Uč. ČJ,HV,SZ VII.B klara.grigarcikova@zsvrchni.cz
Ing. Minks Ivo ICT+Uč. M,F,I, CVM VIII.A ivo.minks@zsvrchni.cz
Mgr. Kramolišová Markéta Uč. NJ, AJ VIII.B marketa.kramolisova@zsvrchni.cz
Mgr. Tošenovská Eva Uč. ČJ,VV,VT IX.A eva.tosenovska@zsvrchni.cz
Mgr. Hlaváčková Ivetta Uč. M,CH,CVM IX.B ivetta.hlavackova@zsvrchni.cz
Mgr. Večerková Martina Uč. RV,OV,NJ,AJ IX.C martina.vecerkova@zsvrchni.cz
Mgr. Bárta Dalibor Uč. TV   dalibor.barta@zsvrchni.cz
Mgr. Martina Gallo Uč. TV, PŘ, Z   martina.gallo@zsvrchni.cz
Mgr. Gebauer Aleš Uč. TV,PČ,SV   ales.gebauer@zsvrchni.cz
Mgr. Jarošová Zuzana Uč. M,Z,PČ,I zuzana.jarosova@zsvrchni.cz
Mgr. Onderková Hana Uč. TV, OV, RV   hana.onderkova@zsvrchni.cz
Mgr. Eschingerová Petra Uč. M, AJ   petra.eschingerova@zsvrchni.cz
Mgr. Fryčová Petra Uč. ČJ,D,PČ   petra.frycova@zsvrchni.cz
Mgr. Ivana Jedličková Uč. ČJ, D  
PhDr. Kašingová Dana Uč. AJ,FJ,RJ dana.kasingova@zsvrchni.cz
Mgr. Prášilová Lucie   M,CVM,RV,TV   lucie.prasilova@zsvrchni.cz
PhDr. Valeček Jan Uč. AJ,ŠJ   jan.valecek@zsvrchni.cz
Mgr. Hudečková Petra Psych.     petra.hudeckova@zsvrchni.cz
Ježková Jana AP     jana.jezkova@zsvrchni.cz
Vašíčková Eva Vych. TV 1.odd. ŠD eva.vasickova@zsvrchni.cz
Matýsková Vlasta Vych. 5.odd. ŠD vlasta.matyskova@zsvrchni.cz
Blaháková Libuše Vych.   6.odd. ŠD libuse.blahakova@zsvrchni.cz
Milanová Kateřina Vych.   4.odd. ŠD katerina.milanova@zsvrchni.cz
Vaňková Bronislava Vych.   7.odd. ŠD bronislava.vankova@zsvrchni.cz
Bendíková Žaneta AP+Vych.   2.odd. ŠD zaneta.bendikova@zsvrchni.cz
Bc. Hřivnacká Naděžda Vych.   3.odd. ŠD nadezda.hrivnacka@zsvrchni.cz
Kokyová Bronislava ŠK   Školní klub bronislava.kokyova@zsvrchni.cz
Vaňková Zuzana AP     zuzana.vankova@zsvrchni.cz
Cacková Markéta AP     marketa.cackova@zsvrchni.cz
Šafarčíková Andrea AP     andrea.safarcikova@zsvrchni.cz
Mgr. Pešatová Helena Uč. náboženství   helena.pesatova@zsvrchni.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů