1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

OIKI
Aktuality

Naše škola se, spolu s dalšími 8 školami Moravskoslezského kraje, zapojila do projektu Od integrace k inkluzi (OIKI), který je volným pokračováním úspěšného projektu Integrace2. Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání. Bližší informace o celém projektu naleznete zde a tady.

Kohezní program 7.A

Ve dnech 14.- 16. května 2014 proběhl pod vedením lektorů Mgr. Michala Dubce a Mgr. et Mgr. Jakuba Švece v rámci projektu OIKI „Kohezní program“ pro třídu 7. A. Cílem tohoto programu bylo podpořit takové prostředí ve třídě, které respektuje odlišnosti mezi žáky, rozvíjí toleranci a vzájemnou spolupráci. Třída 7. A absolvovala tento kurz jako pobytový a vycestovala do „divočiny“ bez elektriky a signálu. Ke kurzu jsme přidali jeden den třídního výletu a i přes nepřízeň počasí jsme přežili. Lektoři prostřednictvím inkluzívních metod a her zapojovali do činnosti celý třídní kolektiv. Žáci byli s programem velmi spokojeni. V hodnocení uvedli, že jim tento program pomohl k větší toleranci k ostatním spolužákům, a že si uvědomili, jak je důležitá spolupráce v kolektivu k tomu, aby se všichni cítili příjemně. Také si uvědomili a dokázali si, že „ když se chce, všechno jde“ a to i bez hádek a pranic. Koukněte se na fotky.

7.A
V úterý 27.5.2014 proběhla v rámci projektu OIKI v 7.A inkluzívní hodina se zaměřením na podporu koheze skupiny. Tématem byla tentokrát integrita při spolupráci ve třídě, schopnost si naslouchat, přijmout nápady jiných spolužáků, tolerance. Žáci měli za úkol ve hře „Šerpové“ společně vymyslet taktiku, jak přenést neposedný náklad společnými silami přes terénní nerovnosti do cíle. Během aktivity bylo vidět, že se hra žákům líbí, a i přes drobné neshody se jim podařilo v časovém limitu úkol zvládnout. V další hře „ Tam-tamy“ ji žáci museli zvolit vhodnou formu spolupráce a zvládnout roztřídit a správně poskládat dvě odlišné zprávy, tichou poštou je předat zapisovatelům, co nejlépe zapsat a přečíst. Jak se jim dařilo, je možné shlédnout na fotečkách nebo stránce třídy J. Na závěr jsme sedmáci zablbli při hře autobus, kde každý cestující nakazí ostatní svými emocemi….Všichni hodnotili tuto třídnickou hodinu jako fajn, příjemnou a přínosnou pro kolektiv 7.A. Fotečky z hodiny zde.

7. A
V úterý 8.4.2014 proběhla v rámci projektu OIKI v 7.A inkluzívní hodina se zaměřením na podporu koheze skupiny. Tématem bylo posílení vztahů ve třídě a schopnosti otevřeně sdělit negativní a pozitivní informaci spolužákům, čímž se opět posílí vztahy ve třídě. Žáci měli za úkol ve hře „Bodlák a růže&Bič a cukr&Síť vztahů“ sdělit spolužákům výtku a následně i pochvalu. Během aktivity bylo vidět, že se hra žákům líbí, a hodnotili tuto Třídnickou hodinu jako fajn, příjemnou a přínosnou pro kolektiv 7.A. Fotečky z hodiny zde.8. B
V úterý 7. 1. 2014 proběhla v rámci projektu OIKI v 8. B inkluzívní hodina se zaměřením na podporu koheze skupiny. Tématem bylo posílení pozitivních vztahů ve třídě. Žáci měli za úkol ve hře „Místo po pravici“ sdělit své sympatie a podporu vůči svým spolužákům. Během aktivity i celé hodiny byla ve třídě příjemná atmosféra a žáci hodnotili tuto hodinu jako přínosnou. 

OK3
 
OK1

OK2

Kohezní program 8. B 

Ve dnech 13. - 14. ledna 2014 proběhl pod vedením lektorů Mgr. Michala Dubce a Mgr. Jakuba Švece v rámci projektu OIKI „Kohezní program“ pro třídu 8. B. Cílem tohoto programu bylo podpořit takové prostředí ve třídě, které respektuje odlišnosti mezi žáky, rozvíjí toleranci a vzájemnou spolupráci. Lektoři prostřednictvím inkluzívních metod a her zapojovali do činnosti celý třídní kolektiv. Žáci byli s programem velmi spokojeni. V hodnocení uvedli, že jim tento program pomohl k větší toleranci k ostatním spolužákům, a že si uvědomili, jak je důležitá spolupráce v kolektivu k tomu, aby se všichni cítili příjemně. Koukněte se na fotky.


Společná dílna rodičů a dětí

Dne 18. února 2014 se konala „Společná dílna pro rodiče a děti“ v rámci projektu Od integraci k inkluzi. Společné dílny se zúčastnilo 5 žáků 5.a 6. ročníku spolu se svými rodiči. Hlavním cílem bylo ukázat rodičům, jak lze hravou formou procvičovat již osvojené učivo a jak se s dětmi připravovat na vyučování.

Celou dílnou se prolínalo téma Sluneční soustavy. Žáci se naučili řadit planety podle vzdálenosti od Slunce a získali mnoho nových informací o celé Sluneční soustavě. Společně si zahráli hry na interaktivní tabuli na doplňování a rozlišování slov, pracovali s textem, učili se vyhledávat údaje v tabulce i textu, skládali rozstříhaný obraz. Velice zábavná byla hra Twister, při které se bavili děti i dospělí. Na závěr pak všichni společně vytvořili model Slunce, jehož paprsky tvořily obkreslené ruce všech přítomných.

Doufáme, že tato Společná dílna byla přínosná pro rodiče i jejich děti, že se společně pobavili, zasoutěžili si a strávili ve škole příjemné odpoledne. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Fotky najdete zde.


V úterý 25. 2. 2014 proběhla v 8. B druhá inkluzívní hodina zaměřená na podporu koheze skupiny. Tentokrát bylo cílem hodiny uvědomění si vlastního já a odlišností jedinců. Žáci si vyzkoušeli, kolik toho ví o svých spolužácích, v čem jsou si podobní, čím se navzájem liší. Tyto vědomosti pak zúročili při plnění společného úkolu, kde velkou roli hrála spolupráce celého kolektivu. Fotky najdete zde.


Společná dílna rodičů a dětí

Dne 29. dubna 2014 se konala „Společná dílna pro rodiče a žáky“ s názvem: Naše učení je hra, v rámci projektu Od integrace k inkluzi. Společné dílny se zúčastnili 4 žáci 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku spolu se svými rodiči. Hlavním cílem bylo ukázat rodičům, jak lze hravou formou procvičovat již osvojené učivo, a jak se s dětmi připravovat na vyučování.

Celá dílna byla zaměřena na učení hrou. Probíhala formou plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Stanoviště tvořila lavice, židle a pomůcky, materiály, které byly nutné k plnění dané činnosti. Žáci se naučili používat tabulky Logico piccolo, stavět obrazce z geometrických tvarů (iOTOBO), kresebný diktát, postřehování. Společně si procvičili zrakové a sluchové vnímání a zahráli si rýmovací pexeso. Na závěr pak svou práci s rodiči zhodnotili.

Doufáme, že tato Společná dílna byla přínosná pro rodiče i jejich děti, že se společně pobavili, zasoutěžili si a strávili ve škole příjemné odpoledne. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Foto zde.

GDPR

Ochrana osobních údajů