1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


ŠKOLNÍ PARLAMENT
se spolupodílí prostřednictvím svých zástupců na životě školy a na vytváření příjemného, vstřícného a bezpečného klimatu školy

 

 Hlavní úkoly:

* být prostředníkem mezi žáky a pedagogickými pracovníky, prosazovat jejich požadavky, nápady, připomínky
* napomáhat dobré vzájemné komunikaci
* zapojit se aktivně do dění školy, podílet se na realizaci různých projektů, pomáhat při řešení problémů

* Školní parlament je tvořen vždy dvěma zástupci třídních kolektivů pátých až devátých tříd. Členové se schází minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji. Pracovních setkání parlamentu se účastní paní učitelky Karin Burkartová a Renata Havránková.

Číst dál...

GDPR

Ochrana osobních údajů