1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Školní parlament 2019/2020
 
Je tvořen zástupci žáků 6.-9.tříd. Jeho hlavním cílem je participace žáků na dění školy.  Školní parlament je prostředníkem mezi žáky, vedením školy a pedagogickým sborem. Zástupci tříd mohou na schůzkách parlamentu předkládat své návrhy, požadavky, informovat o problémech, které potřebují řešit. Schůzky se konají 1x měsíčně za přítomnosti členů školního poradenského pracoviště, tj. výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa.
 
18.9.2019
 
úvodní schůzka
plán činnosti školního parlamentu
seznámení a představení členů ŠPP
informace o sportovním dnu a adaptačním kurzu
 
2.10.2019
 
seznámení s grantem „Odpojme se, zapojme se“
připomenutí sběru kaštanů a papíru
připomenutí funkce schránky důvěry
informace o činnosti OZDM zástupci školy
 
6.11.2019
 
připomínky a požadavky žáků (oprava hodin, dveří)
školní časopis 
nápady pro vytvoření komunitního centra
sběr knih pro Vánoční jarmark (OZDM)
 

GDPR

Ochrana osobních údajů