1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Lucie Dubovanová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Škola v přírodě
 
Tento školní rok jsme se vypravili na školu v přírodě do Budišova nad Budišovkou do rekreačního střediska Zálesí.
První den jsme se vydali hledat poklad a po cestě jsme museli splnit různé úkoly a rozluštit tajemné šifry. Odpoledne jsme pak stavěli domečky pro skřítky permoníčky, kteří pomáhali lidem těžit břidlici. 
Druhý den jsme šli na rozhlednu Halašku. Po cestě jsme sledovali okolí a hledali některé rostliny a zvířata. Večer jsme pak hráli hry.
Třetí den jsme navštívili Muzeum břidlice, kde jsme se dozvěděli k čemu se břidlice používala, jak se těžila a další zajímavosti o městě Budišov. Večer jsme měli discotéku.
Poslední den za námi přijeli kamarádi ze školy a společně jsme si rozdávali vysvědčení.
Celý pobyt nám krásně svítilo sluníčko, užili jsme si spoustu legrace a zábavy. Bylo to fajn! Foto zde.
 
Den mláďat
 
V pátek 21. dubna jsme se vypravili na Školní statek na Den mláďat, který pořádá každý rok Zemědělská škola u příležitosti oslav Dne Země.
Od rána nám přálo počasí, sluníčko krásně svítilo. Tak jsme se vypravili pěšky. Cesta byla dlouhá, ale zvládli jsme ji i s malou přestávkou na svačinku.
Po příchodu na statek jsme se šli podívat na hospodářská zvířata a jejich mláďata. Některá jsme si mohli i pohladit nebo vzít do ruky. Potom jsme se přesunuli ke sportovním stanovištím, kde jsme plnili různé úkoly a získávali žetony. Také jsme si mohli prohlédnout dravé ptáky nebo vojenská a policejní auta.
 
Nejvíce se nám líbili pejsci, kteří skákali přes překážky a mohli jsme si je i pohladit. Foto zde.
 
Byl to moc pěkný a také naučný výlet.
 
 
Beseda se spisovatelkou M. Fišarovou
 
Ve středu 15. března jsme vyrazili do Knihovny P.Bezruče na hlavní budovu, kde jsme se zúčastnili besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Paní spisovatelka píše knihy převážně pro děti, jsou velice napínavé a také humorné, témata jsou blízká dětem.
Spolu s paní spisovatelkou přijel i herec Miroslav Reil a společně nám předčítali z knížek. Bylo to velmi zábavné, hodně jsme se nasmáli.
Knížka Třídnice 4.B nás tak zaujala, že ji teď společně čteme ve škole. Foto zde.
 
 
Buly centrum
 
V pátek 18.listopadu jsme jeli na sportovní dopoledne do Buly centra v Kravařích. Tam jsme jeli autobusem.
V Buly centru jsme si zahráli nejdříve bowling, to nás moc bavilo a byla to velká legrace. Potom jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli fotbal, přehazovanou a závodivé hry.
Nakonec jsme si zašli na občerstvení do bufetu a vyrazili jsme na cestu zpět, tentokrát vlakem. Foto zde.
Sportovní dopoledne se nám moc líbilo a těšíme se na další.
 
 
Plavání
 
Tento rok jsme absolvovali plavecký kurz v Aquaparku v Kravařích. Byli jsme rozděleni do 4 družstev, podle toho, jak jsme zdatní plavci. Někteří z nás se vody nebojí a směle plavou i v hluboké vodě. Někteří jsou opatrnější a na vodu si teprve zvykají.
Všechna družstva používají při plavání různé pomůcky, hrají hry a skáčou do vody. Zajímavostí bylo, vyzkoušet si plavat v triku. Foto zde.
Na závěr jsme všichni dostali mokré vysvědčení na památku.
 
 
Beseda v knihovně
 
V pondělí 7. listopadu jsme byli v knihovně v Kateřinkách na besedě o pověstech Opavy. Nejprve jsme si zopakovali, jak podle pověsti vzniklo město Opava. Dozvěděli jsme se, že je dokonce více pověstí o jejím vzniku.
Potom nám paní knihovnice ukazovala fotky známých míst v Opavě, ke kterým se váže také nějaká pověst (např. Dům U Bílého koníčka). Foto zde.
Na závěr jsme si vyrobili leporelo, podle vzoru paní spisovatelky L.Seifertové - Tajemná Opava.
 
 
Dopravní hřiště
 
Ve čtvrtek 13. října jsme byli na dopravním hřišti. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky a předpisy, potom jsme se naučili, jak řešit dopravní situace na různých křižovatkách. Podívali jsme se na krátkou prezentaci a po přestávce na svačinu jsme vyrazili jezdit na kolách a koloběžkách.
Nejdříne jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti mezi kuželi, také jízdu jen s jednou rukou a pak jsme už jezdili po celém hřišti. Museli jsme dávat poroz na značky, chodce a policistu, který nám ukazoval směr.
Na dopravním hřišti se nám moc líbilo a těšíme se na jaro, kdy zase vyrazíme jezdit na kolech! Foto zde.
 
 
Český les v minizoo
 
Ve čtvrtek 6. října jsme se zúčastnili výukového programu Český les ve Středisku volného času. Nejdříve jsme se dozvěděli zajímavosti o stromech, jak se pěstují, co jim škodí a co jim vyhovuje. Pak jsme si povídali o zvířatech a prohlédli jsme si lebky a kožešiny některých lesních zvířat. Poté jsme poznávali hlasy ptáků a zvěře v lese.
Nejvíce se nám líbila ukázka živých zvířat - plazů, hlodavců a ptáků. Největší pozornost si vysloužil vepřík Pašík, kterého jsme si mohli také pohladit. Foto zde.
 
 
Maraton čtení
 
V úterý 4. října jsme se zúčastnili Maratonu čtení v knihovně v Kateřinkách. Společně s paní knihovnicí jsme četli knížku Kluk a pes, kterou napsala Ivona Březinová. Ve čtení jsme se střídali, každý přečetli kousek.
Knížka se nám moc líbila a rádi bychom si ji přečetli celou. Foto zde.
 
 
PLÁN AKCÍ
 
Září
 
- vycházka po Opavě –„ Poznej své město“
- sběr kaštanů
 
Říjen
 
- Maraton čtení v knihovně
- Animační program Český les v SVČ
- sběr starého papíru
 
Listopad
 
- beseda v knihovně Pověsti Opavska
 
Prosinec
 
- projektový den Zvyky a tradice Vánoc
- vánoční aerobic
- vánoční besídka ve třídě
 
Leden
 
- lyžařský kurz
- pěvecká soutěž
 
Únor
 
- recitační soutěž
- animační program- Slezském Zemské Muzeum
 
Březen
 
- beseda v knihovně – „Březen – měsíc knihy“
 
Duben
 
- projektový den - Den Země
- Planetárium – Sl. Univerzita v Opavě
 
Květen
 
- projektový den – Den mláďat na Školním statku
- záchranná stanice Bartošovice
 
Červen
 
- sportovní den
- škola v přírodě
- předávání vysvědčení

GDPR

Ochrana osobních údajů