1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třídní učitelka:
Monika Pospíšilová

Rozvrh hodin třídy najdete zdeVychovatelka školní družiny: Kateřina Milanová

Ostatní vyučující:

Aj – Mgr. Martina Večerková
Tv – Eva Vašíčková
Pč – Mgr. Simona Sniegoňová, Vlasta Matýsková
Hv – Mgr. Markéta Smolková
Náboženství: Mgr. Helana Pešatová
Plán akcí na školní rok 2017/2018


ZÁŘÍ

Přírodovědná vycházka do okolí školy
Vycházka po okolí školy – dopravní výchova
Registrace Logické olympiády

ŘÍJEN

Logická olympiáda
Sportovní dopoledne v Buly Aréně v Kravařích
Beseda s ukázkou drobných zvířat Sběr papíru Sběr kaštanů

LISTOPAD

OKPB – knihovnická lekce - seznámení s knihovnou (vyhledávání a výběr knih, výpůjční řád, průkaz čtenáře)
Návštěva Záchranné služby Opava
Projekt Barvy podzimu - podzimní tvoření

PROSINEC

Mikulášská nadílka ve třídě
Vánoční jarmark - prodej a tvořivé dílny
Vánoční aerobic Vánoční laťka
Vánoční besídka ve třídě

LEDEN

Recitační soutěž - třídní kolo
Lyžařský výcvik

ÚNOR

Recitační soutěž - školní kolo Zimní radovánky - soutěže a hry na sněhu
Výtvarná soutěž

BŘEZEN

Projekt Ovocný den - zdravá strava hravě a zábavně Matematický klokan
Knihovnická lekce

DUBEN

Den Země - beseda o životním prostředí
Velikonoční jarmark - tvořivé dílny Soutěž mladých cyklistů Sběr papíru

KVĚTEN

Projekt Zdravé zuby - prevence v péči o chrup
Den mláďat
Škola v přírodě
McDonald´s cup

ČERVEN

Branný den
Cinestar Opava - představení pro děti
Ukončení šk. roku, vysvědčeníPlán akcí na 1. pololetí školního roku 2016/2017

ZÁŘÍ
Vítání prvňáčků na Horním náměstí
Registrace na Logickou olympiádu

ŘÍJEN
Logická olympiáda
Sportovní den v Buly aréně v Kravařích
Sběr papíru

LISTOPAD
Přírodovědná vycházka
Výtvarná soutěž

PROSINEC
Mikulášská nadílka ve třídě
Vánoční jarmark
Vánoční aerobik a laťka
Vánoční besídka ve třídě

LEDEN
Lyžařský výcvik
Návštěva knihovny
Recitační soutěž - třídní a školní kolo