1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 

Třída 7.B
Třídní učitel: Ivo Minks
Třídní samospráva:


* Mluvčí třídy: Terezka Lukšová, Marek Schönfeld, Klárka Dubovanová
PokladníkKellynka Tran
Pomůckáři: Sárinka Valíková, Tade Greš, Lenička Vránová, Barunka Skotnicová
* Správce počítačové učebny: Ondra Chudý, Maty Kozelský
Výběrčí čehokolivKačenka Knoppová, Anetka Dobrotková
Redakční rada: Honza Adamec, Terezka Lukšová
*
Mlékaři Luky Drastík, Tade Greš Ondra Chudý

Bezpečnostní asistentiOndra Chudý, Barunka Skotnicová, Kellynka Tran

 

Rozvrh hodin třídy najdete zde

* * *

7. ročník

Hygiena rukou a naše zdraví - přednáška

Proč bychom si měli mýt ruce? Všude jsou nebezpečné bakterie (Např: tlačítka od bankomatu, zábradlí, umyvadla, peníze, kliky atd..), díky kterým bychom mohli chytit různé nemoce. Jak se nemocím můžeme vyhnout? Umýváme si ruce vždy: Před jídlem, po použití toalety, při znečištění rukou. S umýváním rukou se potkáváme každý den, můžeme však i používat dezinfekci na ruce. Ale pozor, nepoužívejte dezinfekci příliš často, veliký objem škodí!!! Zajímavý fakt: Špína jde vidět na rukou pod UV světlem. Vydezinfikované ruce pod UV světlem svítí zářivou světle modrou, a naopak nevydezinfikované světlou září nesvítí.


Magický Senegal

Dne 5.10. byly třídy 7.B a 7.A na přednášce v kině Mír. Byl to vlastně takový mix kina a přednášky, vždy byl nějaký úryvek videí z části nazývané Senegal v Africe, kam se vydali kamarádi přednášejících a poté nám vždy řekli kousek o daném ději přednášející. Dozvěděli jsme se například, že v Senegalu jsou velmi negramotní. Ale to snad nejdůležitější co jsme se dozvěděli je to, že tam dalo by se říci vládne chudoba, z čehož jsme si mohli vzít třeba to, že vždy když si myslíme že se máme špatně, tak se máme vlastně hodně dobře, stačí si vzpomenout například právě na Senegal.


Výchovný koncert

Dne 3.11. byly všechny třídy od 6. až po 8. na tzv. výchovném koncertě. Byl to koncert dvou hudebníků hrajících na klávesy a na kontrabas, o kterých jsme se dozvěděli, že hrají už asi 10 let! Výchovný koncert to byl z toho důvodu, že nám hráli skladby od různých skladatelů, například od Mozarta, o kterých nám vždy řekli nějaké informace. Do toho všeho byli zapojeni i žáci, kteří si mohli společně s hudebníky zahrát na nějaký nastroj, nebo si například zazpívat v jejich hrách.6. ročník 

Tyršův stadion

Dne 26. dubna jsme v 7:30 vyrazili na Tyršův stadion. Přišli jsme tam, a jako první jsme si šli zaběhat dvě kolečka. Potom jsme si dali přestávku a seřadili jsme se po třídách. Pan ředitel nám začal vysvětlovat jak to půjde. Jako první jsme šli házet míčkem do dálky jako 2. disciplínu jsme šli běhat 60m. Dále jsme šli skákat do písku. A jako poslední disciplínu šly holky běhat 600m a kluci 1000m. A v 11:36 jsme se vraceli do školy. 

Nikol Drozdová


Výlet do Slezského divadla   

Dne 13.4. jsme šli na výlet do Slezského divadla na muzikál Noc na Karlštejně. Do divadla jsme šli pěšky, když jsme došli na místo, chvíli jsme museli počkat a vystoupení začalo v 9 hodin. Měli jsme si vzít pěkné oblečení a svačinku. Muzikál byl o tom, jak Karel IV. zakázal vstup ženám na jeho hrad, poté se ale na hrad dostala žena Karla IV. a ten rozhodl, že ženy vstup budou mít dovolen... 

Divadlo bylo krásné a myslím si, že si to všichni užili. 

Jan Adamec 


Přednáška o dospívání  

Přednáška se odehrála dne 19.4. Na naši školu přijela paní, která to říkala první rok i klukům (až doteď se toto říkalo jen holkám). Přednáška byla o dospívání - popisovaly se ženské i mužské rozmnožovací orgány apod. Hlavním úkolem přednášky bylo to, abychom věděli, co nás čeká.... ?

Jako asi každý kluk ve 12-ti letech jsme přednášku spíše protrpěli - bylo to pro nás vtipné, ale asi i přínosné.  

Jan Adamec 


Adaptační kurz

V 8:15 byl sraz před naší školou. Když jsme se všichni sešli, šli jsme na autobus. Když jsme dojeli, tak jsme šli cestu dlouhou asi 5km na chatky. Po cestě jsme hrály různé hry. Např.: rozdělili jsme se na holky a kluky, zavázali jsme si oči a museli se sestavit podle výšky, kámen(drak), nůžky(princezna), papír(princ) a to jsme se dali naproti sobě a ukazovali jsme si co jsme a na další zastávce jsme hráli poslední hru, ve které jsme se měli bez mluvení seřadit podle datumu narození. Potom jsme chvíli šli a došli jsme na Myšinec. Měli jsme chvíli čas se vybalit a podívat se na okolí. Za chvíli byl oběd, na který jsme měli rýži s masem. Po obědě jsme měli volno. Po volnu jsme šli do klubovny si něco zahrát. Po hrách jsme se šli nachystat do lesa a zahrát si další hry. První hra byla o tom, že jsme se rozdělili na holky a kluky museli jsme se držet a nepustit se sebe a ani stromu, kterého jsme se museli držet, abychom se mohli přechytit na další strom. Další hra byla o důvěře, kde jsme se dali do kroužku a jeden z kroužku šel doprostřed a padal a my jsme ho chytali. A třetí, poslední hra byla o tom že jsme zavřeli oči a někoho se chytli oběma rukama. Potom jsme otevřeli oči a snažili se rozmotat. Nám, holkám se to povedlo. Když jsme dohrály všechny hry tak jsme šli na chatky. Potom jsme šli do klubovny kde jsme hráli zase pár her. Před večeří jsme si každý vylosoval roli na divadlo. Měli jsme večeři a po ní jsme šli trénovat na divadlo. Zahrali jsme si každý divadlo a každý se zasmál a užil si to. Po divadlech jsme šli hrát další hry a potom spát. Další den jsme se sbalili, nasnídali, dali naše zavazadla do auta paní Janě a šli jsme hrát hry. Po všech hrách jsme si vzali naše batohy a šli na zastávku. Když jsme přijeli zpátky, šli jsme si pro zavazadla a domů. Všichni si adapťák moc užili.

Klárka Dubovnová


 
Matematická olympiáda 
 
V úterý 12. dubna 2022 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Měli jsme sraz ve tři čtvrtě na osm v šatnách. Na ZŠ Otickou, kde se olympiáda konala, jsme šli s paní učitelkou Onderkovou. Z naší školy Vrchní se soutěže účastnilo celkem 5 žáků v různých kategoriích. Na Otickou jsme došli kolem půl deváté. V tělocvičně jsme podepsali prezenční listinu a dostali jsme účastnický list. Potom jsme si šli sednout na lavičky a čekali na další instrukce.
 
Ještě před devátou položili vyučující do tělocvičny na zem 3 papíry s rozmístěním žáků do tří tříd. Já jsem byla v 8.C. Pak nám ještě dali nějaké informace k olympiádě, aby každý věděl, ve které třídě je. Pan učitel nás zavedl do jednotlivých tříd. Do třídy 8.C jsme šli z naší školy dva, celkově nás ve třídě bylo asi dvacet až dvacet pět. 
Ve třídě nám pan učitel vysvětlil, že dostaneme tři úlohy. Ke každé jsme měli napsat kategorii, jméno, příjmení, školu a adresu. Na tři úlohy jsme měli dohromady dvě hodiny čistého času. Začali jsme psát asi v devět hodin a tím pádem jsme měli končit kolem jedenácté. Úlohy byly celkem těžké, ale počítaly se dobře. Nejtěžší bylo asi to, že se výsledky a postup musely nějakým způsobem popsat. Vypočítat úlohy mi trvalo hodinu a půl. Pak už jsem je odevzdala a čekala, až je dopočítají ostatní. V jedenáct hodin museli všichni vyřešené úlohy odevzdat a mohli jsme jít do třídy, kde nám řekli výsledky jednotlivých úloh v každé kategorii. 
 
Zjistila jsem, že mám všechny úlohy vyřešeny správně. Příklady a postupy nám vysvětlovala jedna paní učitelka. Pak jsem šla ven, kde už nás čekala paní učitelka Onderková. Před školou stál i Honza Adamec, spolužák z 6.B. Počkali jsme na ostatní, řekli si, jaký z toho máme pocit, a vrátili jsme do školy.
 
Cirkus
 
Dne 1. 6. 2022 se na naší škole uskutečnila akce Cirkus trochu jinak. Všichni jsme si na první vyučovací hodině vyzkoušeli žonglování. Někomu to šlo dost dobře, někomu ne. Těm, kterým se dařilo, se mohli další den zúčastnit vystoupení. Celý čtvrtek pilně trénovali. Vystoupení bylo moc krásné, všichni jsme si to užili.  
 
Další společnou akci máme naplánovanou na 28.6.2022, kdy pojede celá naše třída na výlet do Kopřivnice. Je to náš poslední výlet před prázdninami.

GDPR

Ochrana osobních údajů