1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace
Adresa: Vrchní 19, Opava, 747 05
Telefon: 778 757 407
   
E-mail: zs-vrchni@volny.cz
Web: www.zsvrchni.cz
Další informace: zde
Účet na placení příspěvků SRPŠ a LV: 271 654 196/0300
   
Školní družina:   
Telefon: 775 158 692
   
Provoz:    6:00 - 8:00, 11:30 - 17:00
  11:30 - 14:30 volná klubová činnost
  14:30 - 16:30 zájmová činnost
Účet: 271 646 284/0300
  platba: 900 Kč za školní rok
   
Jídelna: ŠJ při ZŠ E. Beneše
Telefon: 606 605 422

 

Skola bez aut

Nabídka naší školy

Hledáte pro své dítě od 6. ročníku základní školu bez speciálního zaměření, ale se širokou nabídkou volitelných předmětů a kroužků?

Nabízíme Vám:

- výuku anglického jazyka diferencovanou podle úrovně znalostí žáků
- individuální přístup
- péči speciálního pedagoga
- lyžařské kurzy pro zájemce všech ročníků (možnost zapůjčení lyží a snowboardů)
- účast na aktivitách v rámci projektů Euroregionu Silesia a Comenius
- volný přístup k internetu v odpoledních hodinách
- 1x týdně kroužek plavání (volný vstup do bazénu)

Od 7. ročníku si žáci vybírají ze široké nabídky volitelných předmětů, např:

konverzace v anglickém jazyce, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, cvičení z matematiky, českého jazyka, výtvarné techniky, sportovní výchova, domácnost, základy administrativy, informatika, praktikum z přírodopisu, praktikum z chemie, sborový zpěv

Nepovinné předměty:

náboženství: sestra  Monika

Kroužky ŠD a ŠK:

ruský  jazyk, španělský jazyk, německý jazyk,
mladí debrujáři (přírodovědné pokusy), informatika
aerobik, gymnastika, florbal, odbíjená, košíková, atletika, plavání
výtvarný, pěvecký a folklorní, dramatický, keramika, flétny
dívčí klub, paličkování

Zúčastňujeme se téměř všech soutěží a olympiád, naši žáci se často umísťují na předních místech.

GDPR

Ochrana osobních údajů