1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Pátek 25. 9. 2020

V pátek 25. září a v úterý 29. září 2020 bude ředitelské volno, školní družina ale bude pro nutné přípapady v provozu.


Úplata za ŠD

Vzhledem ke karanténě v 2. pololetí šk. roku 2019/20 byla platba za ŠD snížená o 300,- Kč.

Z toho vyplývá, že  ti, kteří uhradili celou částku tzn. 800,- Kč, zaplatí za 1. pololetí šk. r. 2020/21 pouze 100,- Kč, za celý šk. rok 500,- Kč.

Č. účtu - 271 646 284/0300, variabilní symbol mají děti uvedený v žákovské knížce nebo deníčku.


Vyzvedávání dětí

Vzhledem k současné epidemiologické situaci smí vstoupit do prostorů ŠD pouze žáci a zaměstnanci ŠD. 

Po příchodu k budově můžete odchod dítěte v čase od 11. 30 do 15. 00 hod. nahlásit telefonicky na t. č., které jste obdrželi na začátku šk. roku, později na t. č.  ŠD 775 158 692 nebo zvoňte na hnědý zvonek.GDPR

Ochrana osobních údajů