1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitel: Kateřina Widláková

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
My jsme žáci 1.B….
 
V září 2021 jsme nastoupili do 1.B třídy základní školy Vrchní v Opavě. Je nás 23 žáků a ve škole se nám moc líbí. Pilně jsme se všichni celý rok učili číst ve Slabikáři, počítali jsme s Matýskem, umíme psát velká o malá psací písmena, získali jsme spoustu dovedností, vědomostí a návyků pro příjemné učení ve škole i doma. Jsme kamarádi, kteří společně zažili hodně radostí při učení, soutěžích, vycházkách, výletech, projektech a zábavných dnech. S paní učitelkou jsme připravili tři dny pro zdraví, soutěžili s podzimáčky, oslavili Halloween, Mikuláše i Vánoce s dárky. V zimě jsme absolvovali první lyžařský výcvik na Visalájích a pak se těšili z prvního vysvědčení a samých jedniček. Společně s dětmi z 1.A jsme si oslavili a zazpívali o Masopustu, zúčastnili jsme se recitační a pěvecké soutěže. Při jarních svátcích jsme všem zazpívali naše veselé písničky na velikonočních dílničkách. Společně s 1.A jsme navštívili zámek Raduň s velikonoční výzdobou, prošli jsme si zámecký park a hledali poklady velikonočního zajíčka. Také třídní oslava Velikonoc s ochutnávkou dobrot se nám vydařila.
 
Velice zajímavý a přínosný byl výlet do ostravského Planetária u příležitosti „DNE ZEMĚ“. V závěru našeho prvního školního roku se ještě podíváme do sadu v Sosnové, kde se projdeme sadařovou stezkou, budeme poznávat život a práci sadařů, ochutnáme výrobky firmy VITAMINÁTOR, opečeme špekáčky, zahrajeme spoustu her a oslavíme tak i DEN DĚTÍ. Tečkou za první třídou bude škola v přírodě na Visalájích, kde se z nás stanou dobrodružní indiáni…pak ve škole závěrečné vysvědčení a „Hurá“ na zasloužené prázdniny.
 
Foto zde.

GDPR

Ochrana osobních údajů