1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třídní učitelka: Lucie Dubovanová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
 
Škola v přírodě
 
Poslední týden v květnu jsme vyrazili na školu v přírodě na Bílou holubici v Moravici. Celý týden jsme si hráli na indiány a plnili jsme různé úkoly. Také jsme si vyrobili indiánské náhrdelníky a čelenky, vyzkoušeli jsme si střílet z luku a projeli jsme se na koních.
Ve středu jsme jeli na Davidův mlýn, kde jsme zdolávali lanové centrum a zpátky jsme šli pěšky přes les, asi 4km.
Poslední večer jsme opékali párky a už se těšili domů. Celý týden bylo krásné počasí, tak jsme si to skvěle užili. Foto zde.
 
Svět techniky
 
V květnu jsme vyrazili i s dětmi z 1.A do Ostravy do Světa techniky, kde jsme se seznámili ze základními informacemi z oblasti vědy a techniky. Zúčastnili jsme se programu Kouzelný oxid, kde nám předvedli a vyzkoušeli jsme si jednoduché pokusy s oxidem uhličitým. Už víme, jak si můžeme doma vyrobit maketu jednoduché sopky, jak nafouknou balónek na láhvi a jiná kouzla.
Na konec jsme si nakoupili drobnosti a dobrotky a vyrazili jsme zpátky do školy, kde na nás čekal dobrý oběd. Foto zde.
 
 
Pasování na čtenáře
 
Ob března jsme poctivě navštěvovali Knihovnu v Kateřinkách a seznámili jsme se se skřítkem Knihomílkem. Ten nás provedl celou knihovnou a naučil nás, jak se máme v knihovně chovat a jaká tam platí pravidla. Dostali jsme i úkol(vyrobit a ozdobit písmenko z abecedy), abychom se mohli stát právoplatnými členy knihovny.
Při poslední návštěvě jsme museli prokázat své znalosti a odevzdat dar králi. Za to nás pasoval na čtenáře knihovny a získali jsme průkazku čtenáře. Foto zde.
 
Výlet na Dětský ranč v Hlučíně

Ve čtvrtek 26. dubna jsme u příležitosti oslav Dne Země vyrazili na výlet na Dětský ranč v Hlučíně. Cesta autobusem nám příjemně ubíhala a brzy jsme dorazili na ranč. Nejprve jsme posvačili, poté jsme si poslechli povídání o ranči a zvířatech a pak jsme vyrazili za dobrodružstvím. 
Rozdělili jsme se na tři skupiny. Jedna skupina šla jezdit na koních do kryté haly, druhá skupina dostala kyblík s krmivem a šla krmit zvířata a třetí skupina se šla podívat do meditační zahrady, kde byla zmenšenina egyptské pyramidy, bludiště a indiánské tee-pee. Všechny tři skupiny jsme se prostřídali, takže jsme si mohli všechno vyzkoušet.
Na konec jsme šli dovádět na průlezky a houpačky. Úplně na závěr jsme nakoupili suvenýry a vyrazili jsme zpátky do školy.
Celý výlet byl skvělý, moc jsme si to všichni užili. Foto zde.


Čarodějnice

 
V pondělí 30. dubna bylo v naší třídě čarodějnické vyučování. Dozvěděli jsme se, proč se "pálí čarodějnice",co znamená Filipojakubská noc a proč se staví Májky.
Na čarodějnice jsme si také zahráli, naučili jsme se čarodějnické zaklínadlo a ve dvojicích jsme kreslili plakáty pro čarodějnice. Nechyběl ani čarodějnický tanec.
Už ve škole jsme se skvěle připravili a těšili se na večerní opravdové pálení čarodějnic. Foto zde.
Dopoledne s knížkou
V pátek 2. března jsme vyrazili do Knihovny P. Bezruče, kde na nás čekal pan spisovatel Marek Šolmes Srazil. Přijel nám představit svou knížku Žlabák a Žlabanda. Přivezl si s sebou také kytaru, takže o zábavu bylo postaráno. Povídali jsme si, zpívali, tančili a hlavně jsme poslouchali příběhy z knížky. Také jsme si zkusili nakreslit, jak vypadají hlavní postavy. Za odměnu jsme dostali malý obrázek na ruku nebo na čelo.
Užili jsme si spoustu zábavy, protože pan Šolmes prováděl různé legrácky.
Na závěr jsme dostali knížku Žlabák a Žlabanda pro celou třídu a společně si ji ve škole čteme.
Po návratu do školy jsme si ukazovali naše oblíbené knížky, které jsme si přinesli z domu. Povídali jsme si o nich, zkoušeli jsme kousek z knížky přečíst spolužákům a vyrobili jsme si zvířátkové záložky.
Celé dopoledne jsme se věnovali knížkám a bylo to moc fajn! 
Foto najdete zde.
Rytíři čtenářského řádu
 

Poslední den v listopadu jsme měli v naší třídě malou slavnost. Stali jsme se rytíři čtenářského řádu. Ale nebylo to jen tak!

Museli jsme složit slavnostní slib a splnit tři úkoly. Nejdřív jsme si vylosovali lísteček, na kterém byla napsaná věta. Tu jsme si (každý sám) přečetli a pak jsme k ní nakreslili obrázek.
Ten, komu se to podařilo, slíbil otiskem svého palce, že bude dodržovat všechna pravidla řádu čtenářského. 

Všem se nám podařilo úkoly splnit a získat tak svůj Slabikář. Foto zde.
Cestou do Betléma
V pondělí 20. listopadu jsme se šli podívat na výstavu Betlémů spojenou s animačním programem do Domu umění. Hned na začátku jsme se zábavnou formou dozvěděli o všech významných lidech,kteří mají svátak v prosinci. Připomněli jsme si také nejznámější zvyky a tradice.

Poté jsme si prohlíželi různé Betlémy a hledali ukryté postavy. U velkého Betlému jsme si připomněli příběh o Ježíškovi, když se v Betlémě narodil. Foto zde.

Na závěr jsme viděli padající hvězdu a každý z nás si něco přál. Věříme, že se nám naše přání splní.

SEZNÁMENÍ SE SKŘÍTKEM KNIHOMÍLKEM

V pondělí jsme se vypravili do knihovny v Kateřinkách. Přivítala nás paní knihovnice a vysvětlila nám, jak se máme v knihovně chovat, co se v knihovně dělá a proč tam lidé chodí. Potom jsme si prohlíželi různé knížky a najednou se objevil skřítek Knihomílek.To bylo překvapení! Byl schovaný v aktovce pod stolkem s knížkami. Provedl nás po celé knihovně a ukázal nám i tajnou místnost, kde jsou ukryty staré knihy.
Poté jsme si společně přečetli úryvek z knížky Kuba nechce číst a tuhle knížku jsme si i půjčili do třídy, kde ji budeme společně číst.
Na závěr jsme se se skřítkem rozloučili a slíbili jsme mu, že se brzy přijdeme zase podívat.
Ve středu jsme pak vyrazili do velké knihovny P.Bezruče. Tam jsme si povídali o tom, jak se zvířátka připravují na zimu.
V obou knihovnách se nám moc líbilo a těšíme sa na další návštěvy. Foto zde.


BESEDA S MALÍŘEM

U příležitosti Mezinárodního dne zvířat nás navštívil pan malíř Bořek Frýba, který pracoval v Opavském útulku. Vyprávěl nám zajímavosti o zvířatech i o lidech, kteří se ke zvířatům neuměli pěkně chovat. Vysvětlil nám také, co to je práce ilustrátora a ukázal nám časopis, který ilustroval.
Každému z nás pak nakreslil obrázek oblíbeného zvířete, který jsme si poté mohli sami vybarvit. Každý obrázek byl úplně jiný a moc se nám líbil. Sami jsme si pak práci ilustrátora vyzkoušeli, když jsme kreslili obrázky k pohádce O pejskovi a kočičce. Moc nás to bavilo a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Foto zde.Plán akcí na školní rok 2017 / 2018

ZÁŘÍ
Slavnostní přivítání prvňáčků ve Sl.divadle
Seznámení s budovou školy
Přírodovědná vycházka do okolí školy

ŘÍJEN
Logická olympiáda
Beseda s Bořkem Frýbou u příležitosti Dne zvířat
Návštěva knihovny - seznámení se skřítkem Knihomílkem
Sportovní dopoledne v Buly Aréně v Kravařích

LISTOPAD
Soutěž Malý stavitel - třídní soutěž ve stavění ze stavebnice
Projekt Barvy podzimu - podzimní tvoření

PROSINEC
Mikulášská nadílka ve třídě
Vánoční jarmark - prodej a tvořivé dílny
Vánoční aerobic
Vánoční besídka ve třídě

LEDEN
Recitační soutěž - třídní a školní kolo
Lyžařský výcvik

ÚNOR
Zimní radovánky - soutěže a hry na sněhu
Výtvarná soutěž

BŘEZEN
Projekt Ovocný den - zdravá strava hravě a zábavně
První knihovnická lekce - pravidla knihovny

DUBEN
Den Země - beseda o životním prostředí
Velikonoční jarmark - tvořivé dílny

KVĚTEN
Projekt Zdravé zuby - prevence v péči o chrup
Slavnostní pasování malých čtenářů v knihovně


ČERVEN
Hravá hodina se skřítkem Knihomílkem v knihovně
Škola v přírodě
Cinestar Opava - představení pro děti
Ukončení šk. roku, vysvědčení