1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Veronika Krajíčková

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Listopad 
 
V listopadu jsme návštěvu knihovny spojili s besedou o Moravskoslezském kraji. Děti si tím zopakovaly, co už o svém kraji věděly a své znalosti ještě více prohloubily, fotky zde
Také jsme měli možnost navštívit Zámek Kunín, kde se nám velice líbilo. Zámek je plný dobových předmětů a prohlídka byla velice poutavá, fotky tady
Přípravu na první adventní neděli jsme spojili s malbou adventního věnce.
 
 
 
Říjen
 
Měsíc říjen děti zahájily v pracovních činnostech výrobou podzimníčků s paní učitelkou Havránkovou, fotky zde.
Již podruhé jsme navštívili knihovnu, abychom si rozdali perličky a zkontrolovali, kolik jich už máme. Další návštěva nás čeká v listopadu. 
U příležitosti státního svátku nás navštívily žačky deváté třídy. Měly připravený program pro děti, aby se lépe seznámily s významem data 28.10. pro Českou republiku. 
 
 
Září 2022
 
Nový školní rok jsme zahájili velmi aktivně. Nejdříve jsme se zapojili do projektu Lovci perel, jehož cílem je nasbírat za školní rok co nejvíce perliček. Jak perličky získat? Přečíst knihu z nabídky, odpovědět na příslušnou sadu otázek a vše odevzdat v knihovně. První návštěva proběhla hned 8.9., kde nás paní knihovnice seznámila se všemi pravidly.
 
Hned v dalším týdnu jsme v rámci projektu E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education navštívili Kapli sv. Kříže neboli Švédskou kapli. Tím jsme získali další rozšiřující informace o Kateřinkách. Fotky jsou k nahlédnutí zde.
 
V posledním zářijovém týdnu jsme v Malých Hošticích, pod vedením příslušníka městské policie, absolvovali dopravní výchovu, fotky tady.
 
Poslední akcí v září byla návštěva Obecního domu a účast na animačním programu Cesta města. Shrnuli jsme si tím všechny znalosti o Opavě a mohli jsme si vyzkoušet mnoho aktivit, fotky zde.
 
Září bylo velice pestré a už se těšíme na to, co nás čeká v měsíci říjnu.  

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů