1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

6. třída

Nechejte podepsat Informace a požadavky od jednoho zákonného zástupce.

Přineste do školy složku (tzv. rychlovazač, formát A4), do které si budete vkládat práce z dějepisu, občanské výchovy a rodinné výchovy.

Složka může být papírová i plastová. Vložte do ní cca 10 euroobalů.

Termín: 18. září 2020

 7. třída 

Referát: 

téma: Hrady (jak se stavěly, kde, v čem byly soběstačné)

         Rytíři (jak se muž stal rytířem, výzbroj a výstroj, rytířská kultura, turnaje, erby)

         Křížové výpravy (kam, proč, kolik, dětská výprava)

Požadavky: formát A4, rozsah 1 stránka, ručně psané, obrázky tištěné nebo kreslené

Termín: po příchodu do školy  

8. třída

Pokračujte ve starém sešitu.

Nalepte na novou stránku Informace a požadavky, nechejte je podepsat od zákonných zástupců (stačí od jednoho).

Kdo má referát z minulého roku - Hrady, Rytíři, Křížové výpravy, doveste do školy, odměna vás nemine! :-))☺

 9. třída

 Pokračujte ve starém sešitě.

Nalepte na novou stránku Informace a požadavky, nechejte je podepsat od zákonného zástupce.

 

Kdo nepsal jakoukoli písemnou práci, napíše si ji po příchodu do školy.

 

Kdo chce zaslat naskenovaný atlas nebo zápis, pošlete mi email na adresu: renata.havrankova@zsvrchni.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů