1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Monika Pospíšilová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Návštěva zámku v Raduni
 
Jaro jsme v tomto školním roce přivítali návštěvou zámeckého parku v Raduni. Při společné procházce zámeckým parkem jsme věnovali pozornost rozmanitým změnám jarní přírody, určovali jsme jarní květiny, poznávali ptactvo a drobné zvířectvo a rovněž jsme si připomínali, jak důležité je naši přírodu chránit a jak se k ní máme chovat. Po procházce v parku následovala komentovaná prohlídka zámku Raduň. V zámku nás přivítala průvodkyně v dobovém kostýmu, která nás provedla celým zámkem a sdělila nám spoustu zajímavostí týkajících se nejen samotného života na zámku, ale také tradic spojených s oslavou Velikonoc na zámku. Její výklad byl velmi zajímavý a pro děti poutavý. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet, jak lidé v minulosti prali prádlo a poznali jsme i exotická zvířata z dalekých cest.