1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Monika Pospíšilová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Škola v přírodě
 
Škola v přírodě v Budišově nad Budišovkou byla super. Zažili jsme mnoho zábavy, podnikli jsme výlet s překvapením na rozhlednu Halaška a užili jsme si předávání vysvědčení v přírodě :D Foto zde.
 
Dne 15. 3. jsme navštívili knihovnu Petra Bezruče
 
Setkání dětí se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a hercem Miroslavem Reilem bylo veselé a inspirativní. A jak reagovaly děti na besedu?
 
„Nejvíce se mi líbila zvuková kulisa a hraní příběhu.“
„Líbil se mi ten pán, byl moc vtipný.“
„Bylo to celé moc hezké povídání.“
„Líbilo se mi, jak hráli pohádku a při tom jsme se někdy lekli a pobavili se.“
„Líbilo se mi, jak předváděli knížku Kája a Claudie. A líbili se mi knížky.“
„Byla to moc velká sranda. Hlavně jak předváděli příběh Náš dvůr má tajemství.“
„Nejvíce se mi líbilo, jak ze sebe paní spisovatelka a pan herec dělali děti.“
„Líbilo se mi to umění.“
„Bylo to zábavné.“
„Nejvíce se mi líbilo, jak předstírali, že jsou děti. No líbilo se mi úplně všechno a také ty knihy.“
„Knížky od paní spisovatelky jsou krásně ilustrované.“
„Zkrátka to bylo fajn.“
„Bylo to strašně pěkné. Povídali a hráli, co se stalo v knize.“
„Líbilo se mi, jak nás uvítali.“
„Všechny knihy byly úžasné. I paní Fišarová.“
 
Foto zde
21. 3. jsme si užili PONOŽKOVÝ DEN 
 
zaměřený na lidi s Downovým syndromem. Symbolickým nazutím dvou rozdílných ponožek je možné vyjádřit podporu lidem s touto diagnózou.
 
Lidé s Downovým syndromem mají o jeden 21. chromozom navíc, takže jsou tři. Ponožky patami k sobě to připomínají :D  Foto zde.
 
22. 3. jsme byli velikonočně ozdobit větičku na Dolním náměstí. Foto zde.
 
Projekt Opava
 
Minulý týden jsme se věnovali projektu Opava (zároveň ještě v rámci projektu E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education). Velmi nás bavilo pracovat ve skupinách a vzájemně si předávat informace o historii našeho města a jeho památkách. Foto zde.
 
Cesta dějinami města
 
Dne 17. 10. jsme se zúčastnili krásné besedy o Opavě – Cesta dějinami města. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o našem městě. Bylo to moc zábavné a v rámci projektu E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education. Také jsme si vyzkoušeli dobové kostýmy. Foto zde.
 
Návštěva zámku v Raduni
 
Jaro jsme v tomto školním roce přivítali návštěvou zámeckého parku v Raduni. Při společné procházce zámeckým parkem jsme věnovali pozornost rozmanitým změnám jarní přírody, určovali jsme jarní květiny, poznávali ptactvo a drobné zvířectvo a rovněž jsme si připomínali, jak důležité je naši přírodu chránit a jak se k ní máme chovat. Po procházce v parku následovala komentovaná prohlídka zámku Raduň , kam jsme vyrazili rámci projektu E.C.H.R.E. European Cultural Heritage: Resource for Education. V zámku nás přivítala průvodkyně v dobovém kostýmu, která nás provedla celým zámkem a sdělila nám spoustu zajímavostí týkajících se nejen samotného života na zámku, ale také tradic spojených s oslavou Velikonoc na zámku. Její výklad byl velmi zajímavý a pro děti poutavý. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet, jak lidé v minulosti prali prádlo a poznali jsme i exotická zvířata z dalekých cest.