1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Školní psycholog
 
· poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá
 
· poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci
 
· provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy, např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách)
 
· provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 
· zajišťuje poradenství pro žáky a rodiče či jiné zákonné zástupce žáků
 
Služby školního psychologa jsou dány Sbírkou zákonů č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Jedná se především o činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační při práci se žáky, pedagogy a zákonnými zástupci.
 
Konzultační hodiny:
 
Pondělí: 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 – 16:00
Kdykoliv po individuální domluvě
 
Mgr. Petra Hudečková
 
Jak na přijímačky

GDPR

Ochrana osobních údajů