1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Modernizace
 
Název projektu: Modernizace digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny
 
Cílem projektu je modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky, aplikace moderních výukových trendů na ZŠ prostřednictvím moderního a inovativního výukového zázemí.
 
Obsahem projektu je vybavení multimediálních odborných učeben novým PC vybavením, novými žákovskými pracovišti. Dále jsou provedeny bezbariérové úpravy dotčených učeben, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, nové zřizovací předměty ZTI, osvětlení, vybudování bezbariérového WC a instalace schodišťové plošiny pro mobilitu na celé budově školy).
 
Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.
 
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

GDPR

Ochrana osobních údajů