1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Šachový kroužek


12-13-ss1Šachypod vedením trenéra 2. třídy Ing. Marka Nábělka

Termín: každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 (zahájení od 15. 9. 2016)

Cena: 600 Kč za pololetí

Bez věkového omezení.

Šachy jsou sportem, uměním i zábavou dohromady. Vhodné jsou prakticky pro každého, kdo je alespoň trochu hravý nebo soutěživý. Naučit hrát šachy dokážeme každého.

V mnoha zemích světa se výuka šachu stala součástí povinné školní výuky na základě mnoha výzkumů, které prokázaly, že šachy umožňují dětem rozvoj v mnoha směrech. Šachy nezvyšují jen inteligenční kvocient dětí, ale rozvíjí také jejich osobnost a sociální dovednosti a to vše nenásilnou formou pomocí zábavné hry. Letáček najdete zde.

Kroužky ve školním roce 2013/2014


Pondělí

11. 40 - 12. 30 hod. aerobik - p. vych. N. Hřivnacká
13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer, p. P. Czudek
14. 30 - 15. 30 hod. aerobik pro dívky 2. a 3. tříd - p. vych. N. Hřivnacká
15. 30 - 16. 30 hod. aerobik pro dívky 4. - 9. tříd
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro děti 1. tříd - p. vych. K. Milanová
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro děti 2. tříd
15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková
15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé
15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

Úterý

13. 30 - 14. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N. Hřivnacká, B. Vaňková
14. 30 - 15. 30 hod. gymnastika pro děti 3. - 5. tříd
15. 30 - 17. 00 hod. gymnastika pro žáky 5. - 9. tříd
15. 30 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková
15. 00 - 16. 30 hod. výtvarný kroužek - p. vych. K. Milanová


Středa

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. R. Podzemný, p. P. Czudek
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 2. tříd
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd
14. 30 - 15. 30 hod. dramatický kroužek - p. vych. E. Vašíčková
15. 00 - 16. 30 hod. dívčí klub pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. L. Blaháková

Čtvrtek

12. 30 - 13. 30 hod. pohybové hry pro chlapce 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková
13. 30 - 14. 30 hod. florbal pro žáky 2., 3. tříd - p. vych. B. Vaňková
14. 30 - 15. 30 hod. florbal pro žáky 1. tříd
15. 30 - 16. 30 hod. florbal pro žáky 4. - 6. tříd
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd
13. 30 - 15. 30 hod. plavání - p. vych. V. Matýsková
16. 00 - 17. 30 hod. šachy - p. M. Nábělek, R. Caletka

Pátek

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. R. Podzemný, Mgr. A. Gebauer, p. P. Czudek
13. 45 – 14. 30 hod. francouzština – Mgr. M. Smolková

13. 30 - 14. 30 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N. Hřivnacká, B. Vaňková
14. 30 - 15. 30 hod. gymnastika pro děti 3. - 5. tříd
15. 30 - 17. 00 hod. gymnastika pro žáky 6. - 9. tříd


GDPR

Ochrana osobních údajů