1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Provoz ŠD
  6. 00 -  8. 00 hod.
11. 30 - 17. 00 hod.

Provoz ŠK
  6. 45 -   7. 45 hod.
11. 30 - 15. 00 hod.

Rozdělení oddělení ŠD


1. oddělení: p. vychovatelka Eva Vašíčková -1. A
2. oddělení: p. vychovatelka Libuše Blaháková - 1. B
3. oddělení: p. vychovatelka Bc. Žaneta Bendíková - 2. A
4. oddělení: p. vychovatelka Kateřina Milanová - 2. B
5. oddělení: p. vychovatelka Věra Kwieková - 3. A
6. oddělení: p. vychovatelka Bc. Naděžda Hřivnacká- 3. B
7. oddělení: p. vychovatelka Vlasta Matýsková - 4. A,5. tř                                      8. oddělení :p. vychovatelka Bronislava Vaňková - 4. B, 5. tř.                                     

školní klub:  p. vychovatelka Bronislava Kokyová

Kroužky ŠD a ŠK ve šk. roce 2019/20 

Pondělí 

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer, Mgr. R. Podzemný 

14. 30 - 15. 30 hod. aerobik pro dívky 2. a 3. tříd - p. vych. N. Hřivnacká

15. 30 - 16. 30 hod. aerobik pro dívky 4. - 9. tříd

14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro děti 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro děti 2. tříd

15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé 

15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

 

Úterý

7. 00 - 7. 45 hod. míčové hry, házená pro žáky 3.- 5. tříd

13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N.

Hřivnacká, B. Vaňková,  Mgr. H. Onderková

15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd 

15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

15. 00 - 16. 30 hod. výtvarný kroužek - p. vych. K. Milanová 

 

Středa

   7. 00 - 7. 45 hod. rytmická gymnastika - p. vych. N. Hřivnacká

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal a lehká atletika pro žáky 1. - 5. tříd Mgr. R. Podzemný, p.vych.N. Hřivnacká         

14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 2. tříd

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd - p. vych. V. Matýsková

14. 30 - 15. 30 hod. dramatický kroužek - p. vych. E. Vašíčková 

15. 00 - 16. 30 hod. dívčí klub pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. L. Blaháková 

 

Čtvrtek

11. 30 - 12. 30 hod. aerobik pro děti 1. tříd - p. vych. N. Hřivnacká

13. 30 - 15. 00 hod. florbal pro žáky 3. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková

15. 00 - 16. 30 hod. florbal pro žáky 1., 2. tříd a začátečníky 

14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd

15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé 

13. 30 - 15. 30 hod. plavání -p. vych. V. Matýsková, p. as. J. Ježková                                                                          

13. 30 – 14.15 hod. pěvecký sbor pro žáky 3. – 5. tříd, Mgr.M.Gracová                               Mgr.M.Gracová                              

 

Pátek 

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer

13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N.

Hřivnacká, B. Vaňková, Mgr. H. Onderková

15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd

 

Kroužky vedené externími pracovníky

Úterý

15. 00 – 16. 30 hod. šachy – p. M. Nábělek- Slezan Opava                                                                                 

13. 30 – 14. 30 chlapecký pěvecký sbor – p. Kostera                                                                      

 Středa

14. 30 – 15. 30 hod. kopaná – trenéři FC  Slavia Minerva Opava

 

Čtvrtek

12. 30 hra na kytaru  - p. uč. Frič /za úplatu/                                                                                                         

 Pátek 

15. 00 – 15. 50 hod. lego kroužek -  ing. M. Drexler /za úplatu/

 Kroužek plavání zahájí činnost v říjnu, ostatní kroužky v týdnu od 16. 9. 2019.

 

GDPR

Ochrana osobních údajů