1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

ŠKOLNÍ ROK 2021/22
 
Provoz ŠD
  6. 00 -  8. 00 hod.
11. 30 - 17. 00 hod.
1. oddělení: p. vychovatelka    Petra Smržová - 1. A
2. oddělení: p. vychovatelka  Eva Vašíčková- 1. B
3. oddělení: p. vychovatelka  Bc. Naděžda Hřivnacká- 2. A
4. oddělení: p. vychovatelka  Kateřina Milanová - 2. B
5. oddělení: p. vychovatelka  Zdenka Kolářová - 3. A
6. oddělení: p. vychovatelka  Libuše Blaháková- 3. B
7. oddělení: p. vychovatelka  Bc. Žaneta Bendíková - 4. A, 5.tř.                                      
8. oddělení :p. vychovatelka  Bronislava Vaňková - 4. B, 5. tř.                               

školní klub:  p. vychovatelka Vlasta Matýsková

Kroužky ŠD a ŠK ve šk. roce 2020/21 

Předpokládáme, že kroužky zahájí činnost v v týdnu od 20. 9. 2021 v závislosti na epidemiologické situaci.

Pondělí 

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. R. Podzemný 

15. 00 - 16. 00 hod. aerobik pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. N. Hřivnacká

14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro děti 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro děti 2. a 3. tříd 

15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16.30  hod. hra na flétnu pro pokročilé 

15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

 

Úterý

  7. 00 -   8. 00 hod. pohybové hry pro žáky 2. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková

13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková,                    N. Hřivnacká, B. Vaňková, 

15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd 

15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

15. 00 - 16. 30 hod. výtvarný kroužek - p. vych. K. Milanová 

 

Středa

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal a lehká atletika pro žáky 1. - 5. tříd

Mgr. R. Podzemný, p. vych. Z. Kolářová        

14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 2. tříd

15. 00 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd - p. vych. P. Smržová

14. 30 - 15. 30 hod. dramatický kroužek - p. vych. E. Vašíčková 

15. 00 - 16. 30 hod. dívčí klub pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. L. Blaháková 

 

Čtvrtek

11. 30 - 12. 30 hod. aerobik pro děti 1. tříd - Bc. N. Hřivnacká

13. 30 - 14.30 hod. florbal pro žáky 3. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková

14. 30 - 15. 30 hod. florbal pro žáky 1., 2. tříd a začátečníky 

14. 30 - 15.30 hod.  keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd

15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé 

13. 30 - 15. 00 hod. plavání - p. vych. V. Matýsková, p. as. J. Ježková                                                                          

Pátek 

13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer

13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, 

N. Hřivnacká,  B. Vaňková

15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd

 

                                                                                             

 

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů