1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
ŠKOLNÍ ROK 2023/24
 
Poplatek za pobyt dítěte v ŠD
 
Poplatek za pobyt dítěte v ŠD činí 900,- Kč  za školní rok.
Platbu za 1. pololetí uhraďte nejpozději 15. října 2023, za 2. pololetí do 15. března 2024  nebo můžete provést platbu na celý šk. rok buď na účet v ČSOB č. ú. 271646284/0300 nebo v ŠD  vedoucí vychovatelce N. Hřivnacké.
 
Provoz ŠD

  6. 00 -  8. 00 hod.
11. 30 - 17. 00 hod.
1. oddělení: p. vychovatelka   Bc. Naděžda Hřivnacká 1. A
 
2. oddělení: p. vychovatelka  Kateřina Milanová- 1. B
 
3. oddělení: p. vychovatelka  Natálie Adamcová - 2. A
 
4. oddělení: p. vychovatelka  Eva Vašíčková - 2. B
 
5. oddělení: p. vychovatelka  Bc. Žaneta Bendíková - 3. A
 
6. oddělení: p. vychovatelka  Bronislava Vaňková- 3. B
 
7. oddělení: p. vychovatelka  Zdenka Kolářová - 4. A, 5.tř.                                      
 
8. oddělení :p. vychovatelka  Libuše Blaháková - 4. B, 5. tř.                               

školní klub:  p. vychovatelka Vlasta Matýsková

Kroužky ŠD a ŠK ve šk. roce 2023/24 

Kroužky zahájí činnost v 3. týdnu šk. roku 2023/24 pouze plavání a modelářský kroužek    v říjnu.

Pondělí 

13. 30 - 14. 30 hod. Basketbal - Mgr. R. Podzemný 

15. 00 - 16. 00 hod. Aerobik pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. N. Hřivnacká

14. 30 - 15. 30 hod. Keramika pro děti 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. Keramika pro děti 2. a 3. tříd 

15. 00 - 15. 45 hod. Hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16.30  hod. Hra na flétnu pro pokročilé 

15. 00 - 16. 30 hod. Paličkování - p. vych. L. Blaháková

14. 00 - 15. 00 hod. Šikulové pro žáky 4 tříd - p. vych. Z. Kolářová

Úterý

  7. 00 -   8. 00 hod. Pohybové hry pro žáky 2. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková

13. 30 - 15. 00 hod. Gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková,                                                      N. Hřivnacká, B. Vaňková, 

15. 00 - 16. 30 hod. Gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd 

15. 00 - 16. 30 hod. Paličkování - p. vych. L. Blaháková

15. 00 - 16. 30 hod. Výtvarný kroužek - p. vych. K. Milanová 

14. 00 - 15. 30 hod. Modelářský kroužek pro žáky 5.,9. tříd - Mgr. R. Podzemný

Středa

11. 30 - 12. 30 hod. Aerobik pro děti 1. tříd - Bc. N. Hřivnacká

13. 30 - 14. 30 hod. Basketbal a lehká atletika pro žáky 1. - 5. tříd

Mgr. R. Podzemný, p. vych. Z. Kolářová   

14. 30 - 15. 30 hod. Fotbal p. vych. Z. Kolářová    

14. 30 - 15. 30 hod. Keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

15. 30 - 16. 30 hod. Keramika pro žáky 2. tříd

15. 00 - 16. 30 hod. Keramika pro žáky 3., 4. tříd - p. vych. N. Valentová

14. 30 - 15. 30 hod. Dramatický kroužek - p. vych. E. Vašíčková 

15. 00 - 16. 30 hod. Dívčí klub pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. L. Blaháková 

14. 00 - 15. 00 hod. Debrujáři - věda, technika pro žáky 4.., 5. tř.- Mgr. D. Seidlová

Čtvrtek

13. 30 - 14.30 hod.  Florbal pro žáky 3. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková

14. 30 - 15. 30 hod. Florbal pro žáky 1., 2. tříd a začátečníky 

14. 30 - 15.30 hod.  Keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová

14. 30 - 15. 30 hod. Keramika pro žáky 3., 4. tříd - p. vych. N. Valentová

15. 00 - 15. 45 hod. Hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková

15. 45 - 16. 30 hod. Hra na flétnu pro pokročilé 

13. 30 - 15. 00 hod. Plavání - p. vych. V. Matýsková, p. as. J. Ježková                                                                          

Pátek 

13. 30 - 14. 30 hod. Basketbal - Mgr. A. Gebauer

13. 30 - 15. 00 hod. Gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, 

N. Hřivnacká,  B. Vaňková

15. 00 - 16. 30 hod. Gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd

 

                                                                                             

 

GDPR

Ochrana osobních údajů