1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Červen 2023

Se školním rokem 2022/23 jsme se rozloučili školami v přírodě, cyklististickými výlety, společnými návštěvami cukrárny, různými hrami a výlety. Všichni se teď těšíme na odpočinek, ale také na setkání ve školním roce 2023/24. Foto zde.


Mírový běh

V pátek 9. 6. 2023 v odpoledních hodinách navštívili školní družinu účastníci Mírového běhu. Děti se seznámily s lidmi z různých konců světa - Mongolska, Kazachstánu, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu a dalších zemí. Součástí setkání byl běh s mírovou pochodní a vystoupení gymnastek. Akce byla velmi úspěšná. Foto zde.


Den dětí

1. června byl hezký den a stejně hezké byly i oslavy, které proběhly na zahradě ŠD. Provázel je tanec, hry a soutěže, ty pro děti připravily nejen vychovatelky, ale i studentky, které v naší ŠD absolvovaly pedagogickou praxi. Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Foto zde.


Plavání

Kroužek plavání ukončil v tomto školním roce svoji činnost. Vzhledem k tomu, že se p. vychovatelky dětem plavání zpestřily hrami s použitím různých pomůcek se dětem čtvrteční odpoledne moc líbilo a už teď se těší na pokračování v dalším školním roce. Foto zde.


Oslavy Dne matek

Letošní Den matek jsme oslavili s mírným předsthinem ve středu 10. května. Děti přivítaly maminky i ostatní diváky pásmem básniček a písniček, po něm následovala pohádka, aerobik, gymnastika, hra na flétnu... Všechna vystoupení se účinkujícím podařila. A které nejlépe? Pro každou maminku určitě to, ve kterém vystupovalo její dítě. A tak to má být. Foto zde.


Rej čarodějnic

Čarodějnice přiletěly do naší ŠD trochu předčasně, a to už ve středu 26. dubna. Zatančily si, prošly čarodějnickou stezkou, na které splnily úkoly, vyluštily čarodějnickou tajenku a zase odletěly. Foto zde. A protože se jim u nás líbilo, slíbily že se za rok vrátí....


Maškarní karneval

Letošní karneval nenavštívil jako v předešlých létech kouzelník, o to více si děti užily tance, her a soutěží. Proběhla i tombola, takže si děti odnesly nejen pěkné zážitky, ale i malou výhru. Foto zde.


Leden 2023

Začátkem ledna se jako každoročně táhlo čekání na sníh a s tím spojený termín odjezdu na lyžařské výcviky. Nakonec jsme stihli dva a to od 23. ledna pro žáky 1. a 2. tříd na Visalajích a od 29. ledna pro žáky 3. a 4. tříd na Karlově. Děti si užily čerstvého vzduchu, lyžování, hry na sněhu i v klubovně. Mimo to jsme stihli i pěveckou Superstar a výtvarnou soutěž na téma "Ufo ".


Prosinec v naší ŠD

Čekání na Ježíška se vychovatelky ŠD snažily dětem zpestřit různými aktivitami. Ať už to bylo zdobení vánočního stromečku papírovými ozdobami, na které děti napsaly svá přání, soutěž ve skoku do výšky nazv.Vánoční laťka, vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu a gymnastiky na Vánočním jarmarku, vystoupením v Senior centru, ale také soutěží v aerobiku tzv. Vánočním aerobiku, které se zúčastnilo okolo 150 dětí naší školy od 1. až po 9. třídu i když nemocnost byla v prosinci veliká. Foto zde.


Čertovská diskotéka

Tolik čertů, kolik bylo v pátek 2. prosince v naší tělocvičně není snad ani v pekle. Ti naši ale byli hodní a proto jsme pro ně připravili diskotéku, hry a soutěže. A že se děti dobře bavily je vidět na přiložených fotografiích.


Hallowen

Letošní Hallowen je za námi, zůstala jen celá řada vzpomínek na pěkné masky, hry a soutěže. Foto zde.


Výlet do ZOO

Krásný podzimní den nás provázel výletem do ZOO, kterým jsme dětem zpestřili podzimní prázdniny. 80 dětí naší ŠD si z ostravské ZOO odneslo nejen dárečky, které k výletu bezpodmínečně patří, ale hlavně hodně pěkných zážitků. Foto zde.


Podzimníčci

Barevný podzim nás motivoval k využití přírodnin na přípravu podzimních výrobků. Děti si na vycházkách nejprve nasbíraly listí, kaštany, bukvice, šípky, zkrátka všechno co patří k podzimu a pak, buď s vychovatelkami nebo s rodiči vyrobily spoustu krásných podzimníčků. Foto zde.


Drakiáda

V září bylo počasí deštivé a studené, proto jsme se těšili na "babí léto", které nám dovolí uspořádat příjemnou drakiádu. A to přišlo hned na začátku října. Bylo teplo, bez deště a hlavně foukal ten správný vítr .Některým dětem dráčci létali výše, některým to tak úplně nevyšlo, ale všechny děti si užily hezké odpoledne, které zakončily pěknou odměnou. Foto zde.


Září 2022

Začátek školního roku proběhl jako každoročně ve znamení seznamování. Seznamování se s novým režimem, s novými povinnostmi a také novými spolužáky.. Proto jsme pro děti připravili seznamovací diskotéku, na které děti nejen poznávaly své spolužáky a nové kamarády v ŠD, ale také si zahrály hry, soutěžily si a zatančily.                                          Na chodníku ve vnitrobloku ul. Antonína Sovy proběhly koloběžkové závody.                       Od 3. školního týdne jsme rozjeli činnost kroužků, které si děti vybraly z naší široké nabídky.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Také jsme využili  nabídky a zúčastnili jsme se MTB CROSSU na Stříbrném jezeru, kde naše děti dosáhly celé řady úspěchů. Foto zde a tady.


Prázdniny 2022

Opavské školní družiny se pravidelně střídají v zajištění prázdninového provozu. Letos došla řada i na nás. Od 1. do 12. srpen 2022 se v naší ŠD setkávalo 35 – 45 dětí. Jako vždy jsme pro ně připravili  bohatou činnost – výlety, hry, koupání, sportovní aktivity. Foto zde.

Týden plný pohybu, her, soutěží a krásných zážitků mezi svými spolužáky prožili žáci školního sportovního klubu v týdnu od 22. srpna do 26. srpna 2022 v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Trénovala se hlavně gymnastika, ale i kopaná, házená, florbal, tenis, ale také cyklistika. Největší odměnou bylo nadšení dětí a skutečnost, že odjížděly s předsevzetím, že si pobyt příští rok určitě zopakují. Foto zde.


 
Z pohádky do pohádky
 
tak zněl poddext letošních oslav Mezinárodního dne dětí v naší ŠD. Celá akce začala vystoupením dětí z dramatického kroužku s pohádkou O Karkulákovi a pokračovala soutěžemi na pohádkových stanovištích. Na nich děti získávaly body, které pak vyměnily za sladkou odměnu. K zdárnému průběhu oslav přispěli i starší spolužáci a v neposlední řadě i krásné počasí. Foto zde
 
Den matek
 
Krásná vystoupení předvedly děti naší ŠD maminkám, babičkám i ostatním během oslavy Dne matek, které proběhly ve čtvrtek 19. 5. 2022 v tělocvičně naší školy. Děti ukázaly, že jsou velice šikovné. Některé pěkně hrají na flétnu, jiní umí zpívat, tančit, hrát divadlo nebo cvičit, ale hlavně bylo vidět, že to dělají všechny s chutí.  Foto zde.
 
Rej čarodějnic
 
V pátek 29. dubna 2022 přiletělo na naše hřiště větší množství čarodějnic. Společně s dětmi si změřily své dovednosti v různých soutěžích. Na 30. dubna přeletěly jinam.      Kdoví, jestli je tam upálili... Foto zde.
Maškarní karneval
 
V pátek 18. února 2022 zaplnili naši tělocvičnu klauni, princezny, čarodějnice, různá zvířátka, jeden malý a jeden opravdický kouzelník. Jeho vystoupení sledovaly děti s velkým zájmem a nadšením. Stejné bylo i zapojení dětí do her a soutěží. K veselé náladě přispěla i vidina začínajících jarních prázdnin. Foto zde.
 
Prosinec v naší v ŠD
 
I když nám koronavirová nařízení nedovolila konání některých společných činností, děti se v ŠD určitě nenudily, vychovatelky ŠD pro ně připravily několik pěkných akcí. Užily čertovských hrátek, výrobou přáníček se zapojily do akce Ježíškova vnoučata, svá vánoční přání zaznamenaly na papírové baňky, kterými si ozdobily vánoční stromeček. Proběhla soutěž ve skoku do výšky nazv. Vánoční laťka. Dlouhé čekání na Ježíška zpestřili žáci 1. B, kteří ostatním dětem zahráli pohádku.
 
Taky nám k pěkným zážitkům napomohlo počasí, děti k hrám  na hřišti využily boby a sáně, postavily si sněhuláky a iglú.
 
Většina žáků se zapojila do soutěže Ježíškův švihadlový král.  Foto zde.                                            
 
Spousta dětí také do soutěže ve sběru papíru, v listopadu i do sběru kaštanů. Vítězné třídy i jednotliví žáci byly odměněni, výtěžek jsme použili k nákupu her do ŠD. Školní družina také získala od Vězeňské služby České republiky dar - dřevěnou stavebnici, která děti velmi zaujala. Děkujeme.
 
Putování přírodou a za zvířátky
 
V měsíci říjnu připravily p. vychovatelky pro žáky 2. tříd projekt nazvaný Putování přírodou a za zvířátky. Součástí projektového dne byla návštěva Slezského muzea v Opavě, kde se žáci seznámili s faunou a flórou slezského regionu. Získané znalosti si ověřili v kvízech a zábavných soutěžích. Na závěr vytvořili výtvarný projekt. Foto zde.

Žáci se projektu zúčastnili se zájmem a nadšením. 


 
Drakiáda 2021
V neděli 3. října foukal velmi silný vítr a proto jsme se těšili, jak nám budou v pondělí 4.října dráčci lítat. Vítr se však utišil, ale nám to nevadilo. 1. a 2. třídy pouštěly draky na louce u Stříbrného jezera, starší děti na " hoštických lukách". Do drakiády se nezapojily jen děti, ale i mnozí rodiče, kteří pomohli dětem vyrobit tzv. dráčky domácí a ti se jim opravdu povedli. Foto zde.
 
Koloběžkové závody
 
proběhly jako každoročně na hřišti za Elimem. Doufáme, že to nebude na dlouhou dobu poslední soutěž v tomto roce z důvodu epidemiologické situace. Foto zde.
 
Výsledky
 
1. třída kluci
1. Vojta Horák
2. Franta Halfar
3. David Olšanský
 
1. třída děvčata
1. Ema Suchánková
2. Beata Bartesková
3. Sofie Mertová
 
2. třída kluci
1. Dominik Machanec
2. Franta Hendrych
3. Šimon Grigar
 
2. třída děvčata
1. Ella Linntnerová
2. Eliška Heimová
3. Bety Wolfová
 
3. třída kluci
1.Jakub Grygar
2. David Dušek
3. Tomáš Michálek
 
3. třída děvčata
1. Viktorka Koniorová
2. Amálka Bárky
3. Sofie Herberová
 
4. třída kluci
1. Tobiáš Kolečkář
2. Matyáš Kolečkář
3. Jakub Horák
 
4. třída děvčata 
1. Amálka Černá
2. Elen Mertová
3. Nela Matějková
I když se některé děti znají z mateřské školy, a odjinud, stává se, že ještě dlouho neznají své spolužáky a děti z vedlejších tříd. Proto pro ně každoročně pořádáme seznamovací diskotéku. Foto zde.
Letní tábor se zaměřením na sportovní gymnastiku
Také o letošních prázdninách jsme trénovali sportovní gymnastiku v tělocvičně Areálu dobré pohody v Žimrovicích. I když nám počasí nepřálo společný pobyt jsme si užili. Tréninky gymnastiky střídaly vycházky, hry, plavání, navozování kamarádství aj. Foto zde.
Červen 
Kroužky ŠD jsme nerozjeli podle plánu, ale gymnastiku, aerobik, míčové hry jsme téměř denně trénovali na zahrafě ŠD, výtvarné činnosti ve třídách.
 
Velký úspěch zaznamenaly děti z keramického kroužku, když jejich práce ze šk. r. 2019/20 získala 1. a 2. místo ve výtvarné soutěží opavských ŠD. Krásné výrobky jsme si mohli všichni prohlédnout v prostorách OC BREDA.
 
Několik odpolední jsme se věnovali cyklistice. Druháci dojeli po cyklostezce až do Kravař, prvňáci do Velkých Hoštic, kde si všichni užilli dovádění na zdejší lanové dráze.
 
Největší zážitek byly pro naše žáky pobyty na školách v přírodě. Prvňáci se tam proměnili v olympioniky, druháci a třeťáci v indiány a žáci 4. tříd kouzelnickém světě Harryho Pottera.
Květen 2021
 
Každoročně připravujeme vystoupení dětí ke Dni matek. Vzhledem k epidemiologické situaci se letos nemohlo uskutečnit. Přesto ale maminky nepřišly zkrátka. Vychovatelky připravily s dětmi krátká vystoupení a pozdravy, které prostřednictvím moderní techniky maminkám poslaly. Výroba dárečků patřilo i letos k samozřejmostem. 
 
Nemálo práce nám dala náprava sociálních vztahů mezi dětmi narušených dlouhou dobou odloučení.

Duben 2021
 
Po návratu z lockdownu jsme měli ještě spoustu omezení, ale přesto jsme pro děti připravili několik pěkných akcí.V rámci Dne země jsme prošli zábavným testem, zopakovali si jak třídit odpad. Absolvovali jsme také jízdu zručnosti na kole a otestovali znalost dopravních předpisů. 30. dubna jsme si vyzkoušeli let na koštěti - soutěž o titul "čarodějnický učeň". V 2. A se jim stala Terezka Přibylová a Danek Wehovsky, v 1. A Nikol Kohoutková a Stanislav Palička.
Ke Dni matek si děti připravily pro maminky překvapení.
Vzhledem k rotační výuce některé akce na žáky B tříd teprve čekají.
 
Pro budoucí školáky připravily vychovatelky Putování za Sluníčkem - stezku se sportovním zaměřením.


Zima v naší ŠD
 
I když pokračují omezení, snažíme se dětem co nejvíce zpestřit pobyt v ŠD.
 
Pololetní prázdniny jsme prožili na půldenní vycházce spojené s hrami na hřišti v městských sadech. 
 
Hodně nám napomohlo počasí, přívaly sněhu nám umožnilo využít na hřišti nejen boby a sáně, dokonce jsme si vyzkoušeli i běžky.
 
Maškarní rej se nekonal, tak jak jiné roky, v tělocvičně školy, ale každé oddělení si ho užila ve své třídě.  Foto zde.
Vánoce 
 
Ani koronavirová opatření nám nezabránila zpestřit dětem čekání na Vánoce. Při dodržení protiepidemiologických předpisů proběhly Čertovské hrátky, zdobení vánočního stromečku hvězdičkami přání, výlety tříd na Hradec n. Moravicí, žáci 2. A nastudovali  Vánoční pohádku, kterou na hřišti ŠD předvedli i žákům 1. tříd. Foto zde.

Soustředění gymnastek 
 
I přes současné problémy, podařilo se nám i letos uskutečnit gymnastické soustředění. Kromě gymnastiky jsme se věnovali i jiným aktivitám, jako je jízda na kole, návštěva zámku Hradec n. Moravicí, koupaliště ap. Po dlouhé odmlce způsobené koronavirem přistupovala děvčata i jeden chlapec k tréninku obzvlášť  s chutí. Snad jim to vydrží.
Maškarní karneval
 
Tentokrát byl karneval netradičně uprostřed týdne - ve středu, ale už tradičně byl doplněn vystoupením kouzelníka. Sešla se celá řada princezen, zvířátek, bojovníků všech druhů, sportovců.....Děti se dobře bavily, z karnevalu odcházely spokojené. Foto zde.

Výlet do ZOO Olomouc
 
Na podzimní prázdniny připravily vychovatelky naší ŠD výlet do ZOO Olomouc. Provázelo nás mrazivé počasí, ale to vůbec nepokazilo dojem z pěkně prožitého dne. Foto zde.
Drakiáda
 
Přesto, že letošní drakiádu provázel jenom slabý vítr a dráčkům se moc lítat nechtělo, děti si užily pěkné odpoledne a byly spokojené. Všichni si odnesli sladkou odměnu a diplom. Foto zde.
 
Soutěže o nejpěknějšího "draka domácího" se zúčastnili sice jenom tři, ale velmi vydaření dráčci. Autorům děkujeme.
 
Soustředění gymnastek
 
Poslední týden letošních prázdnin ztrávila téměř čtyřicítka dětí ve věku 6 - 15 let v krásném prostředí Areálu dobré pohody v Žimrovicích na gymnastickém soustředění. To pro ně připravily vychovatelky ŠD a trenérky TJ SOKOL Kateřinky. Děti se věnovaly nejen nácviku akrobatických prvků, skoků na malé trampolíně a jiných gymnastických dovedností, ale také hrám, plavání a jízdě na kole. Také krásné počasí přispělo k zdárnému průběhu celé akce. Foto zde.
Zároveň musíme poděkovat p. V. Šafarčíkovi a Kryštofovi s Prokopem za převoz nářadí a   p. as. J. Ježkové za odvoz kufrů.

Číst dál...

Školní rok 2020/21
 
 
Říjen 2020
 
13. října     Drakiáda pro žáky 1. tříd
 
16. října     Drakiáda pro žáky 2. tříd
                 Drakiáda pro žáky 3. - 5. tříd
 
26. října     Vernisáž výtvarné soutěže z śk. roku 2019/20
 
27. října     Hallowen - rej strašidel
 
29. října     Prázdninový výlet do ZOO Ostrava

 
Září 2020
 
  8. září     Venkovní diskotéka žáků 1. tříd
 
  9. září     Koloběžkové závody - 2. třídy
 
15. září     Koloběžkové závody - 1. třídy
 
17. září     Koloběžkové závody - 3., 4. třídy
 
Únor 2020
 
13. února     Valentýnky
 
17. února     Pěvecká soutěž v ŠD
 
26. února     Maškarní karneval - vystoupení kouzelníka
                  Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava
Leden 2020
 
  6. - 10. ledna     Lyžařský výcvik žáků 2. tříd
 
13. - 17. ledna     Lyžařský výcvik žáků 1. tříd
 
26. - 30. ledna     Lyžařský výcvik žáků 3. - 4. tříd
 
31. ledna             Výlet
Prosinec 2019
 
  3. prosince       Liga ŠD okresu Opava v házené
 
  4. prosince       Čertovská diskotéka
 
  9. prosince       Vánoční aerobik ŠD okresu Opava
 
11. prosince       Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
 
16. prosince       Zdobení vánočního stromečku v ŠD
 
18. prosince        Vánoční jarmark
 
20. prosince       Školní kolo vánočního aerobiku

Listopad 2019
 
  5. listopadu     Liga ŠD okresu Opava v házené
 
13. listopadu     Turnaj ŠD v pexesu
 
17. listopadu     Teamgym Olomouc - gymnastika
 
20. listopadu     Bruslení - Kravaře
 
29. listopadu     Liga ŠD okresu Opava v házené
Říjen 2019
 
  3. října          Zahájení činnosti kroužku plavání
 
  7. října          Drakiáda
 
16. října           Kino Mír
 
 22. října         Turnaj ŠD okresu OPava ve vybíjené
 
30. října          Výlet do ZOO Olomouc
Září 2019
 
9. září              Seznamovací diskotéka
 
11. září            Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích
 
13. září            Koloběžkové závody
 
16. září            Zahájení činnosti kroužků

Červen 2019
 
  3. - 6. června     Škola v přírodě žáků 2. tříd
 
10. - 14. června   ŠvP žáků 4. B
 
12. června          Akvapark Kravaře
 
17. - 21. června  ŠvP žáků 3. tříd a 4. A
 
18. června         Přehlídka dramatické tvorby ŠD okresu Opava
 
25. června         Cyklistický výlet chlapců
 
26. června         Cyklistický výlet děvčat
 
27. června         Diskotéka
Květen 2019
 
  7. května      Den matek - vystoupení dětí
 
10. května      Česko se hýbe Ostrava - soutěž  pohybových skladeb
 
13. května      Mc Donald´s Cup - okresní kolo žáků 1. - 3. tříd
 
15. května      Krajské kolo štafetového poháru
 
20. - 24. května   Škola v přírodě žáků 1. tříd
 
28. května       Házená ŠD okresu Opava
 
30. května       Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu - Městská hala Opava
 
                      Mokré dovádění - plavání rodičů s dětmi
 
31. května       Oslavy Dne dětí
Duben 2019
 
3. dubna        Turnaj v házené
 
4. dubna        Soutěž školních družin v plavání
 
11. dubna      Turnaj žáků 1. tříd ve florbale
 
15. dubna      Dopravní soutěž - družinové kolo
 
16. dubna      Přehlídka pohybových skladeb ŠD a ŠK
 
17. dubna      Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cupu
 
18. dubna      Velikonoční prázdniny - výlet
 
29. dubna      Okrskové kolo soutěže Mc Donald´s Cupu 1. - 3. třída
 
30. dubna       Okrskové kolo soutěže Mc Donald´s Cupu 4., 5. tříd 
 
                     Hliněná paráda  - keramická soutěž
                  
                     Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
 
                     Sběr papíru

 
 Březen 2019
 
1. března        Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
 
7. března        Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice děvčat
 
                     Soutěž ŠD okresu Opava v plavání
 
8. března        Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice chlapců
 
                     Vystoupení kouzelníka a maškarní karneval
 
18. - 28. března  Ozdravný pobyt žáků 5. tříd
 
19. března       Krajské kolo soutěže ve sportovní gymnastice
 
21. března       Liga školních družin v házené
 
11. března - 15. března - jarní prázdniny - provoz zajišťuje ŠD T.G. Masaryka
Únor 2019
 
  1. února         Cinestar - Ledová sezóna - medvědi jsou zpět
 
11. února          Basketbalový turnaj ŠD okresu Opava
 
20. února          Badbinton ŠD okresu Opava
 
25. února          Pěvecká soutěž v ŠD
 
27. února          Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava      
 
Leden 2019
 
  7. - 11. ledna     Lyžařský výcvik žáků 1. tříd
 
14. - 18. ledna     Lyžařský výcvik žáků 2. tříd a 3. B
 
27. - 31. ledna     Lyžařský výcvik žáků 4. tříd a 3. A
 
28. ledna            Turnaj žáků 2. tříd ve florbale
 

 
Prosinec 2018
 
  4. prosinec        kino Mír
 
  5. prosince        Čertovská diskotéka 
 
11. prosince         Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
 
12. prosince         Výlet do Rožnova - Vánoce na dědině
 
13. prosince         Zdobení vánočního stromku
 
20. prosince         Vánoční jarmark
 
21. prosince         Školní kolo vánočního aerobiku
 
 Listopad 2018
 
 5. listopadu        Turnaj ŠD v procesu
 
 8. listopadu         Liga školních družin v házené
 
17. listopadu       Teamgym sokolská soutěž v Olomouci
 
26. listopadu        Bruslení v Kravařích
 
29. listopadu.       Liga školních družin v házené
 
30. listopadu - 1.prosince           Teamgym Třebíč - republiková soutěž školních sportovních klubů
 
 
 
Říjen 
 
  4. října        Zahájení kroužku plavání
 
  5. října        Festival deskových her - Obecní dům
 
  8. října        Drakiáda 1. tříd
 
15. října        Drakiáda 2. - 5. tříd
 
25.října.       Já, republika - soutěž
 
19. října        Sběr papíru
 
25. října        Vystoupení kroužku flétny u příležitosti 100. výročí republiky
                      Turnaj ŠD okresu Opava ve vybíjené
 
26. října        Cinestar - Yeti : Ledové dobrodružství
 
29. října        Prázdninový výlet do Prahy
                      Prázdninový výlet na Hradec nad. Moravicí

Září 2018

10. září         Seznamovací diskotéka

12. září         Koloběžkové závody

14. září         Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích

17. září         Zahájení činnosti kroužků


Červen 2018

4. - 8. června      ŠvP žáků 2. a 3. tříd

12. června         AkroBetka - ukázka akrobacie na závěsných kruzích

18. června        Kolečkové brusle - Městské sady

21. června        Výlet na kolech - chlapci

22. června        Výlet na kolech - děvčata

23. června        Vystoupení gymnastek a aerobiku na charitativní akci na hřišti TJ Slavia Opava


Květen 2018

2. května          Okrskové kolo soutěže v kopané Mc Donaldś Cup r. 2008 a ml.
3. května          Okrskové kolo soutěže v kopané Mc Donaldś Cup r. 2008 a st.
7. - 25. května  Atletický čtyřboj
15. května        Den matek
17. května        Liga házené
24. května        Přehlídka dramatické tvorby ŠD okresu Opava
31. května - 1. června Česko se hýbe - Praha
 
21. - 25. května             Škola v přírodě žáků 4. tříd
28. května - 1. června     Škola v přírodě žáků 1. tříd

Duben 2018
14. dubna         Krajská přehlídka divadelních souborů - Krysáci
17. dubna         Přehlídka pohybových skladeb Šd a ŠK okresu Opava
19. dubna         Školní kolo dopravní soutěže
23. dubna         Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu
25. dubna         Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
26. dubna         Hliněná paráda - keramická soutěž školních družin
29. dubna         Gymnastická soutěž ASPV - Paskov
30. dubna         Sběr papíru
Březen 2018
5. - 9. března     Jarní prázdniny
15. března         Turnaj žáků 1. tříd ve florbale
21. března         Kino
22. března         Házená ŠD okresu Opava
                        Plavecké ZÁVODY ŠD OKRESU OPAVA
23. března         Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
28. března         Krajské finále soutěže ve sportovní gymnastice
29. března         Velikonoční prázdniny
Únor 2018
  2. února         Pololetní prázdniny - Cinestar pohádka Coco
  7. února         Pěvecká soutěž 
  9. února         Maškarní karneval
                       Vystoupení kouzelníka
15. února         Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava
20. února         Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
Leden 2018
8. - 12. ledna    Lyžařský výcvik žáků 4. tříd
10. ledna          Natáčení aerobiku ČT :D
22. - 26. ledna  Lyžařský výcvik žáků 1. tříd a 2. A
29. ledna - 1. února  Lyžařský výcvik žáků 3. tříd a 2. B
Prosinec 2017
1., 2. prosince Republikové finále soutěže Teamgym - Třebíč
4. prosince      Vánoční aerobik ŠD okresu Opava
5. prosince      Gymnastické hrátky s čerty
7. prosince      Předvánoční mokré dovádění
8. prosince      Vystoupení dětí z dramatického kroužku v nemocnici
14. prosince    Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
                      Liga ŠD v házené
21. prosince    Vánoční jarmark

Listopad 2017
 

  5. prosince     Čertovská diskotéka

  8. prosince     Vánoční mokré dovádění - plavání s rodiči

12. prosince     Vánoční aerobik ŠD okresu Opava

13. prosince     Vánoce na dědině - výlet do Rožnova p. Radhoštěm

15. prosince     Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince     Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince     Vánoční jarmark

19. prosince     Školní kolo vánočního aerobiku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2016

 Září 2016

Červen 2016

  3. června       Olympijský park na Horním náměstí

14. června       Turnaj ŠD okresu Opava v kopané

17. června       Výlet na kolech - pohybové hry

21. června       Výlet na kolech -  gymnastika

22. června       Školní inline pohár

 

Květen 2016

4. května         Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup

                       Přehlídka dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava

10. května        Hrajeme a cvičíme maminkám a nejen jim

11. května        Okresní kolo dopravní soutěže

12. května         Mokré dovádění - plavání rodičů a dětí

                        Házená ŠD okresu Opava

19. května         Turnaj žáků 1. tříd ŠD okresu Opava ve florbale

2. - 15. května   Lehkoatletický čtyřboj v ŠD

23. - 27. května  Škola v přírodě žáků 1. a 2. tříd

 

Duben 2016

7., 8. dubna        Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu - Praha

12. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 4. 5. tř.

13. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 2., 3.  tř.

14. dubna           Školní kolo dopravní soutěže

16. dubna           Gymnastická soutěž ASPV - Palkovice

18. dubna           Přehlídka pohybových skladeb ŠD a ŠK okresu Opava

20. dubna           Sběr papíru

22. dubna           Školní kolo gymnastických závodů

26. dubna           Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 1. - 3. tř.

27. dubna           Okresní kolo dopravní soutěže

28. dubna           Hliněná paráda - keramická soutěž

 

Březen 2016

2. března            Přehlídka pohybových skladeb ASPV

8. března            Turnaj žáků 3. tříd ve florbale

17. března          Turnaj žáků 5. tříd ve florbale

22. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice chlapců

23. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice dívek

                          Velikonoční dílničky

24. března          Velikonoční prázdniny - velikonoční kraslice, hry

 

Únor 2016

  5. února           Maškarní karneval

  8. února           Basketbalový turnaj školních družin

11. února           Pěvecká soutěž v ŠD

24. února           Bruslení v Kravařích

25. února           Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava

25. února           Turnaj školních družin v badmintonu

15. - 19. února   Jarní prázdniny - provoz zajišťuje ŠD T. G. Masaryka

 

Leden 2016

15. ledna              kino Mír - Sobík Nico

25. ledna              turnaj žáků 2. tříd ve florbale

29. ledna              pololetní prázdniny -  výlet

 

Prosinec 2015

  3. prosince           Vánoční mokré dovádění

  4. prosince           Čertovská gymnastika

  7. prosince           Předvánoční aerobik školních družin okresu Opava

15. prosince           Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince           Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince           Filmové představení v kině Mír - V hlavě

 

Listopad 2015

11. 11. 2015          Bruslení v Kravařích

17. 11. 2015          Teamgym Olomouc

26. 11. 2015          Turnaj ŠD okresu Opava v badmintonu

 

Říjen 2015

  6. října     Drakiáda

15. října     Filmové představení - Sedmero krkavců

16. října     Turnaj školních družin ve vybíjené

19. října     Soutěž tříd ve sběru papíru

29. října     Prázdninový výlet do ZOO Lešná


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 2015

8. září         Seznamovací diskotéka

10. září       Koloběžkové závody  

11. září       Soutěž školních družin v jízdě na kolečkových bruslích

14. září       Zahájení činnosti kroužků

16. září       Vystoupení  dětí z dramatického kroužku

24. září        Akvapark Kravaře - 2. - 5. třídy

Číst dál...

GDPR

Ochrana osobních údajů