1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Třídní učitel: Kamil Quis

Rozvrh hodin třídy najdete zde

Akce třídy 3. A ve školním roce 2019/2020

 

Dům svíček

Ve středu 11. 12. jsme se třídou 3. A zavítali na exkurzi do Domu svíček na Solné ulici. Nejdříve nás paní seznámila s historií firmy a jejich prvními výrobky, poté se děti zúčastnily workshopu, při kterém si udělaly mýdlo, svíčku, plovoucí svíčku a šumivou kouli do koupele. Následovala exkurze po výrobně a celý program byl zakončen návštěvou a nákupem ve zdejším obchodě. Foto zde

 

Testování nadání žáků

Na konci listopadu se děti zúčastnily výzkumu k diplomové práci studentky FSS MU. Hlavním cílem bylo zjistit, v jaké oblasti jsou děti nejvíce šikovné, co jim jde méně a v neposlední řadě odhalit mírné náznaky deficitů v učení (především dyslexie). Děti hrály didaktickou hru na PC, následně psaly písemný test a poslední částí byly individuální pohovory se studentkou. Výsledky by měly být dostupné v průběhu března.

 

Kočičí zahrada

Od října v naší třídě probíhá projekt Kočičí zahrada. V rámci tohoto projektu mají děti jednou za měsíc skupinovou práci se školní psycholožkou. Celým projektem provází několik koček, které děti postupně seznamují s různými problémy a nástrahami, které je mohou potkat ve škole i mimo ni. 

 

Návštěva Slezského muzea

Dne 14. 11. jsme se třídou 3. A navštívili Slezské muzeum. Měli jsme zde edukační program na téma „Krajina kolem nás“. Děti si nejdříve vyslechly krátké povídání o různorodosti krajiny v našem nejbližším okolí, poté se seznámily s materiály, které se využívají  především v oděvním průmyslu - vlna, len, konopí. Program byl zakončen tvořivou dílnou, kde si žáci mohli vyrobit sovičku. Foto zde.

 

Beseda o Vesmíru

V pátek 5. 11. jsme se s třídou 3. A zúčastnili besedy na téma Vesmír. Besedu vedla paní Tomanová ze SVČ, která měla pro děti připravena krátká videa, obrázky a jiné materiály přibližující fungování sluneční soustavy, střídání dne a noci a fáze měsíce.

 

Dopravní hřiště

Na konci září jsme se zúčastnili praktické výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti Mírová. V první části se nám věnovala paní instruktorka při prezentaci různých dopravních situací a jejich řešení.

V druhé části dopoledne se děti staly účastníky silničního provozu a samy si vyzkoušely dodržování pravidel na kolech a koloběžkách.

 

Komentovaná prohlídka MiniZOO

Ve středu 9. 10. jsme se zúčastnili s třídou 3. A komentované prohlídky minizoo. Nejdříve jsme se

blíže seznámili s možnostmi ochrany zvířat, které žijí v naší bezprostřední blízkosti. Dále nás

pracovnice minizoo provedla všemi částmi zoo a podala nám základní informace o jednotlivých

zvířatech. Děti měly možnost si pohladit hady, drobné hlodavce, rozpoznat různé druhy ryb, želv a

ptáků. Završením celé akce byla možnost zahrát si hru typu AZ kvíz a ověřit si tak nově získané

informace. Foto zde.

 

Knihovnická lekce Skřítci okolo nás

S dětmi jsme navštívili knihovnu v Kateřinkách, kde jsme se seznámili s různými skřítky, kteří žijí

v našem okolí. Jednalo se o skřítky domácí, lesní, luční, školní, mediální a vzácné druhy skřítků.

Nejvíce nás zaujal skřítek Škraloup a Překlep, jejichž cílem je dělat neplechu v knihách.

 

Září

- Dopravní výchova

- Procházka po významných památkách Opavy

 

Říjen

- Sběr kaštanů

- Den zvířat v minizoo

- Knihovnická lekce skřítci okolo nás

- Sběr papíru

- Zahájen program: Kočičí zahrada

 

Listopad

- Beseda v knihovně na téma Vesmír

- Den zdraví

 

Prosinec

- Mikuláš

- Exkurze a workshop výroby svíček

- Vánoční jarmark

 

Leden

- lyžařský kurz

- návštěva Domu umění

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů