1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


      Novinky

 
Informace pro rodiče předškoláků
 
Skolacek.gifZápis do první třídy je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (info).
 
Jak zápis bude probíhat 
 
Zápis se uskuteční za účasti rodičů a dětí -  7. a 8. 4.2022
od 14 -18 h v prostorách školní družiny (Vrchní 32)
 
Abychom zamezili zbytečným frontám, připravili jsem pro vás tabulku, kde se můžete zapsat na den i čas, který vám vyhovuje nebo bude ještě k dispozici. Rezervace k zápisu ZDE.
 
Předem se zároveň můžete zaregistrovat k zápisu elektronicky (ZDE) a v emailu potom obdržíte přílohy Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Oba dokumenty si můžete rovněž stáhnout z našich webových stránek – škola- dokumenty školy- tiskopisy a poslat vyplněné na níže uvedený email. Obě žádosti budou k dispozici také u zápisu a můžete je vyplnit přímo na místě. 
 
            Pořadí registrace nebo datum zaslání dokumentů nebude hrát žádnou roli pro přijetí dítěte na školu.   
 
          Registrace přes internet a rezervační tabulka k zápisu budou otevřeny od 24.3.2022.   
 
Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky
 
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 
rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit nebo zapsat dítě v řádném termínu zápisu 
rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky nebo si jej stáhne z internetu, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace nejpozději do 30. 4. 2022 spolu s doporučením PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
rodiče dětí, kterým byl odklad povolen v loňském roce, se musí znovu zúčastnit zápisu 
 
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání
 
1. spádovost (spádovým obvodem ZŠ Vrchní je celá Opava a okolní obce spadající pod Opavu)
2. děti s odkladem povinné školní docházky
3. děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku
4. při převisu uchazečů - losování
 
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022
 
může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 a zároveň   
musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2022 doporučení z PPP
musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2022 doporučení z PPP a od odborného lékaře
 
Se svými dotazy se na nás obracejte na zs-vrchni@volny.cz nebo volejte na telefonní číslo  602 388 162- zástupkyně školy Seidlová.
 
 
 

Důležité

Kalendář akcí

GDPR

Ochrana osobních údajů

Hledání