1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Nejlepší žák školy roku 2016

fuksikovaMagistrát města Opavy každoročně oceňuje nejlepší žáky školy a za naši školu byla vybrána Markétka Fuksíková, žákyně 9.B třídy.

Markéta Fuksíková je aktivní, tvůrčí a svědomitou žákyní s výborným prospěchem. Od šestého ročníku se pravidelně zúčastňuje vědomostních a jazykových soutěží, především z přírodopisu, zeměpisu a německého jazyka, ve kterých obsazuje přední pozice.

V přírodovědné soutěži MGO získalo její družstvo v loňském roce druhé místo, v letošním roce se umístili jako třetí. Pro své organizační schopnosti a komunikativnost se stala vůdčí osobností projektu EMISE, který je zaměřen na environmentální výchovu. Se svými vrstevníky postoupili v loňském roce až do finále a získali nejvyšší metu, 1. místo, v letošním roce obsadili v okresním kole druhé místo. Do finále rovněž postoupila v přírodovědné soutěži Velká cena ZOO, kde obsadila třetí místo.

Zeměpisná olympiáda ji také neminula, v předešlých letech obsadila krásné šesté a páté místo v okresním kole.

Každoročně postupuje do konverzační soutěže v německém jazyce, která probíhá ve Šternberku a opakovaně obsadila osmé místo.

Do konce devátého ročníku, v němž ji čekají další soutěže, se jí určitě podaří získat další krásná vítězství.

Markéta hraje na zobcovou flétnu a je náruživou čtenářkou. Svým přístupem ke studiu a zapojením do soutěží se těší uznání svých spolužáků.


Nejlepší žák školy roku 2015


14-15-as06Magistrát města Opavy každoročně oceňuje nejlepší žáky školy a za naši školu byla vybrána Klára Mořkovská, žákyně 9.A třídy.

Klára je velmi zodpovědná, pracovitá, samostatná žákyně s výborným prospěchem. Už od 6. ročníku se pravidelně účastní biologických, chovatelských, zeměpisných a matematických soutěží, ve kterých obsazuje přední pozice.

V šestém ročníku to bylo první místo v chovatelské olympiádě v okrese, druhé pak v celostátním kole. Nesmíme zapomenout na logickou olympiádu, kde v krajském kole obsadila 27. místo a ze všech účastníků byla nejmladší.

V sedmém ročníku nám udělala radost 1. místem v okrese i kraji v biologické olympiádě. Dařilo se jí i v chovatelské soutěži, kde 1. místo v okrese a 2. místo v celostátním kole potvrdilo její zájem o tuto oblast. Zeměpisná olympiáda ji v tomto roce také neminula, krásné 1. místo v okrese a 9. v kraji to jistě potvrzuje.


Osmý ročník byl nejúspěšnější. Zmíníme se jen o 3. místě v okrese a 14. místě v kraji v biologické olympiádě. V přírodovědné soutěži družstev MGO získala 2. místo v okrese. Co musíme vyzvednout, je ale úspěch v chovatelské soutěži, kde získala 1. místo v okrese i v republice a postoupila do mezinárodního kola.

A v devátém ročníku pokračuje postupem do kraje v logické olympiádě.

V přírodovědné soutěži družstev MGO se společně se svými spolužáky umístila na prvním místě.

Do konce devátého ročníku se jí určitě podaří získat další krásná vítězství.

Klárko, děkujeme ti a přejeme hodně štěstí a úspěchů i nadále.


Nejlepší žák školy roku 2011

 
Nejlepsizak2011Na každé opavské škole se již několik let volí nejlepší žák roku. Za naši školu byla vybrána žákyně Tereza Křesková z 9.A třídy.

Tereza je aktivní, cílevědomá, všestranně nadaná žákyně. Má velmi dobré komunikativní schopnosti a všeobecný rozhled. Pro svou veselou povahu a pozitivní přístup k životu je velmi oblíbená. Má smysl pro spravedlnost, je kamarádská, ochotná, nikdy neodmítne pomoci. Škola ji baví, ráda se zapojuje do nejrůznějších akcí, mnohé aktivity sama iniciuje a aktivně se podílí

na jejich realizaci. Tereza je členem školního parlamentu, pracuje v redakci školního časopisu, je předsedkyní třídy. Každoročně reprezentuje školu v mnohých vědomostních, kulturních i sportovních soutěžích. K jejím nejvýraznějším úspěchům patří 5.místo v krajském kole přírodovědné olympiády, 1. místo v konverzační soutěži ve Šternberku, které se jí podařilo v letošním roce znovu obhájit. O svých řečnických schopnostech přesvědčila i porotce soutěže Mladý Démosthenes, ve které obsadila v okresním kole 2.místo.

Své herecké schopnosti a nadání pro práci s textem uplatňuje v individuálních recitačních soutěžích a na divadelních přehlídkách Dětská scéna, ze kterých si pravidelně odnáší diplomy.

Sport je její další silnou stránkou. Pravidelně se zúčastňuje soutěží ve sportovní gymnastice, ve kterých patří vždy k oporám družstva. Byla například členkou družstva, které v loňském roce obsadilo 2. místo v okresním i krajském kole , Tereza se v krajském kole umístila v jednotlivcích na 7. místě.

S kroužkem gymnastiky si například loni i letos dovezla ze soutěže TEAMGYM 3. místo z republikového finále, v rámci soutěží OVOV postoupila rovněž do republikového finále, kde v jedné z disciplin zvítězila.

Tereza nezahálí ani ve volném čase. Navštěvuje kroužek gymnastiky, scénického tance a divadelní kroužek. Zajímá se o cizí jazyky, kromě povinné angličtiny se učí volitelnou španělštinu a navštěvuje kroužek ruštiny. Hodně čte, zajímá se o literaturu. Mezi své oblíbené předměty počítá matematiku, chemii a fyziku.

Tereza si jistě za své aktivity toto ocení zaslouží.

GDPR

Ochrana osobních údajů