1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Zeměpisná exkurze 9. tříd

Ve dnech 12. 6. - 16. 6. se zúčastnili žáci devátých ročníků zeměpisné exkurze po Moravě. Program měli opravdu bohatý. Navštívili např. automobilovou firmu Tatra v Kopřivnici, vyzkoušeli si foukat sklo na Střední umělecké škole ve Valašském Meziříčí, prohlédli si kroměřížské zahrady a zámek Buchlovice. Na hrad Buchlov se vypravili z nejvyššího vrcholu Chřibů, z Brda. Prošli se kolem Baťova kanálu, prohlédli si svět sladkovodních ryb v Modré a překrásnou baziliku ve Velehradě. Jeden z výletů vedl do malebného Znojma. Z obce Čížov, nejmenší a jediné vesnice ležící přímo v Národním parku Podyjí, s ukázkami železné opony, sešli na překrásnou vyhlídku do údolí řeky Dyje. Někteří navštívili i nejmenší rakouské městečko Hardegg. Exkurzi zakončili v pátek v Lednicko-valtickém areálu. Část výpravy se vydala na prohlídku zámku a ta druhá na procházku zahradami a vystoupala na Minaret, odkud měla celou oblast Pálavy jako na dlani. Počasí přálo a zážitků bylo spousta. Exkurze se deváťákům vydařila.


Certifikát

Certifikát


Den prevence


Dne 21. 6. 2017 jsme uspořádali pro všechny žáky Den prevence. Akce se konala v okolí Stříbrného jezera. Žáci postupně procházeli se s svými třídními učiteli jednotlivá stanoviště - střelba za vzduchovky, zdravověda, topografie (práce s mapou), hod granátem. Byly osloveny také složky IZS - policie, hasiči a pro nejmenší ukázka práce psovodů. Fotky zde.


Velikonoční dělání

velikonoce 17

Zpíváme si pro radost

Ve čtvrtek 6. 4. proběhl na naší škole 1. ročník pěvecké soutěže "Zpíváme si pro radost". Zúčastnilo se jí celkem 21 dětí z 1 - 5 třídy. Děti byly rozdělěny do dvou kategorií. V první kategorii soutěžily děti 1. a 2. tříd. Na prvním místě se umístil K. Holáň, na druhém V. Jalůvková a na třetím E. Přibylská. Ve druhé kategorii soutěžily děti 3.,4. a 5. tříd. Na prvním místě se umístil A.Czech, na dalším prvním místě B. Mitášová a na třetím místě B. Katolická.
Vítězové obou kategorií nás v pátek 7. 4. reprezentovali na tradiční pěvecké soutěži "Opavský skřivánek". Zúčastnily se ho celkem 3. děti. K. Holáň, A. Czech a za vyšší stupeň nás reprezentovala T. Gebauerová. V tomto základním výběrovém kole byl nejúspěšnější K.Holáň, který postoupil do druhého kola. To proběhne v Loutkovém divadle 2. 5. formou veřejného koncertu. Své pěvecké umění zde předvede za doprovodu cimbálové muziky. Foto zde.Sobotní školička

Skolicka 2017
Dne 11. 3. 2017 se konala šposlední školička. Foto najdete zde.

* * *

Dne 11. 2. 2017 se konala 2. školička pro předškoláky s názvem "Kočkohraní". Děti si hravou formou vyzkoušely, jaké to je, chodit do školy. Na začátku se děti protáhly jako kočičky při Kočičím jazzu, potom si z papíru vyrobily svého kočičího kamaráda. Poté potrápily své ruce při grafomotorickém cvičení, kde si vyzkoušely psát na velké papíry i na tabuli. Potom skládaly puzzle a hledaly obrázky na určitou hlásku. Za každý splněný úkol dostaly děti pracovní list, který si mohly vybarvit, a pak si z jednotlivých listů vytvořit svou Knížku kocourka Fouska. Všechny děti se moc snažily, a proto na závěr dostaly sladkou odměnu v podobě cukrové myšky. Foto zde.


* * *

Dne 21. 1. 2017 se konala školička s názvem „Kočičí skotačení“, které se zúčastnili nastávající prvňáčci.
Toto první setkání bylo věnováno tělovýchovným hrám. Čekala na ně zábava v tělocvičně, kde si děti vyzkoušely skákání na trampolíně, hrály florbal, protáhly si tělo na opičí dráze.
Všechny děti byly velice šikovné a věříme, že se opět sejdeme na příští školičce, která se bude konat 11. 2. 2017 v budově školy. Dalším tématem bude „Kočkohraní“. Foto zde.


Pěvecký sbor Vrchňáček

V předvánočním čase dostal náš pěvecký sbor Vrchňáček pěkný dárek v podobě nových úborů pro malé zpěváčky. Chceme tímto poděkovat firmě Ferram Opava, popřát všem hodně zdraví a úspěchů v roce 2017 a zároveň pozvat na další veselá dětská vystoupení, tentokrát už v novém oblečení, které se dětem moc líbí. Budeme i nadále zpívat všem pro radost. Foto zde. Děkujeme.
L. Bočková, M. Gracová, ved. sboru


Pevnost poznání

Dne 15. 12. 2016 jsme s žáky jeli do Pevnosti poznání v Olomouci, kde jsme se zúčastnili výukového programu Matematické hádanky a rébusy a navštívili interaktivní muzeum, věnující se oborům matematika, fyzika, přírodopis a historie. Foto zde.


Vánoční jarmark

Jarmark2016

Video najdete zde a fotky tady.

BLAHOPŘEJEME A. A. Zadrickovi - žák 3. třídy vytvořil vlastní knihu

Arden Alexander Zadrick, žák 3.B, již od čtyř let projevuje enormní zájem o vytváření svých vlastních světů a jejich následné výtvarné zpodobnění. Tato skutečnost vedla ke vzniku výjimečné knihy s názvem „Svět dinosaurů“, která nese podtitul Skicář pro děti a dospělé. Společně se svou maminkou vytvořili vizuální knihu, jejímž autorem je nejen Arden, ale také čtenář samotný. Foto zde.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Vánoční společná dílna rodičů a dětí

Dne 14. 12. 2016 se konala v pořadí již 6. společná dílna rodičů a žáků. Tentokrát tematicky zaměřená na blížící se Vánoce.

V 16:30 hodin se ve škole sešli tři žáci 6. ročníku a dva žáci 7. ročníku a jejich rodiče, aby společně plnili zadané úkoly a vyzkoušeli si práci s různými pomůckami. Rozvíjeli si tím zrakové i sluchové vnímání, prostorovou představivost, paměť a pozornost, procvičili slovní zásobu, čtení s porozuměním i gramatiku českého jazyka. Mezi pomůckami nechybělo oblíbené Logico Piccolo, DiPo, Tangramy nebo interaktivní tabule. Domů si pak účastníci dílny odnesli pracovní listy. Věříme, že odcházeli i s dobrým pocitem a spoustou inspirace na domácí procvičování.

Děkujeme všem za účast a aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Foto zde.


ZŠ Vrchní zaplnila BULY ARÉNU

16-17-as02Tři listopadové středy bylo v BULY ARÉNĚ rušno. ZŠ Vrchní ve spolupráci se sportovním klubem Sipa sport Opava zorganizovala pro své děti sportovní dny. Pod vedením trenérů z JC sport Opava si vyzkoušely trénink tenisu, fotbalovou část vedli trenéři FC Slavia Opava, děti si mohly vyzkoušet základy taekwonda se zkušenými instruktory SK Seitdo, krasobruslení, hoši si zahráli hokej, turnaj v kopané a florbalu, rušno bylo i na bowlingu a v X-box aréně, kterou nachystal Silesian Gameing team. Nakonec si všichni užili relaxaci v aquaparku. Sportovních dnů se zúčastnilo přes pět set dětí, které si odnesly spoustu nových zážitků a zkušeností, které jak doufáme, budou pro mnohé inspirací pro aktivní trávení volného času.


Děkujeme všem partnerům za podporu této akce a pevně věříme, že se akce stane do budoucna tradicí.


Adaptační kurz 6. tříd

16-17-as01Koncem měsíce září byl pro žáky šestých tříd uspořádán již tradiční adaptační kurz.

Pro děti byl přichystán bohatý program plný her a aktivit zaměřených na seznámení s novými spolužáky a třídními učiteli, na vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Počasí nám přálo a děti si kurz užily. Foto najdete zde.

GDPR

Ochrana osobních údajů