1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Slavnostní předávání vysvědčení

proběhlo dne 28. 6. 2016 v Městském domě Petra Bezruče. Foto zde.

Dívando a končo

PlakátekVětrná elektrárna

V sobotu 11. 6. jsme s malými debrujáry navštívili větrnou elektrárnu nedaleko Oldřišova, které byla zpřístupněna i s komentovanou prohlídkou. Vyrazili jsme na kolech, počasí nám přálo a společně jsme načerpali nejen nové vědomosti o větrné energii, ale také jsme si užili pěkné sobotní dopoledne. Foto zde.


Velká cena Opavy

Naši žáci se zapojili do programu a organizace Velké ceny Opavy v parkurovém skákání ve dnech 9. - 12. 6. v Opavě-Kateřinkách. Velký úspěch mělo vystoupení děvčat s názvem Manažerky, při kterém se děvčata nezalekla ani písčitého povrchu, na němž vystupovala. Svou ohebnost a mrštnost předvedli také žáci z gymnastiky při cvičení na trampolíně. Chceme rovněž poděkovat paní vychovatelce Vašíčkové a paní učitelce Onderkové, které děti připravily. Nesmíme zapomenout ani na děvčata z naší školy, která pomáhala přímo u závodů s organizací, a touto cestou jim také děkujeme. Foto zde a tady.


Den dětí

Ve středu 1. června 2016 proběhla v naší družině oslava dětského dne. Děti si mohly projít různá stanoviště, kde získávaly žetony, které si vyměňovaly za odměny v truhle s poklady. Hezké odpoledne završily děti z dramatického kroužku, které kamarádům zahrály loutkovou pohádku. Foto najdete zde.


Hliněná paráda

Mezi nejoblíbenější kroužky dětí naší ŠD patří keramika. Celoroční úsilí zúročily děti na soutěži nazvané Hliněná paráda. Na téma „ptačí říše“ vyrobily krásnou labuť a hnízdo s ptáčky. Porotu díla zaujala a odměnila práci dětí 1. a 4. místem. 1. místo získala Karolína Kvasničková a Ondra Kuděla, 4. místo Nela Vašicová a Jana Manderlová. Foto zde.


Sběr papíru

Kontik1V dubnu opět proběhl na naší škole sběr starého papíru. Moc gratulujeme šampiónům ze 7.A, kteří obhájili minulé papírové vítězství.

Rovněž děkujeme za pomoc všem zúčastněným rodičům.

Důkaz + pořadí dalších tříd zde.


Ozdravný pobyt – Malá Morávka 2016

Od 7. března - 17. března se děti 5. ročníků zúčastnily ozdravného pobytu financovaného dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR. Environmentální program s názvem „Pojďme se nadechnout!“ byl naplněn aktivitami zaměřenými na pozorování a poznávání přírody, ochranu životního prostředí, zachování biodiverzity a badatelskými činnostmi. Ve volném čase se děti věnovaly lyžování, turistice, navštívily aquapark v Bruntále a lázeňské městečko Karlovu Studánku. Pobyt byl završen výletem na Praděd. Byly využity možnosti besedy s ochráncem přírody Jesenicka, který v nedělní podvečer předvedl vycpané modely ptáků, ptačí vejce, seznámil žáky s CHKO Jeseníky. Foto zde a tady.

O víkendu se děti také zúčastnily televizní reality show S čt sport na vrchol, která probíhala v Karlově pod Pradědem. Zde zastupovaly naši školu v závodě v obřím slalomu.
Kategorii starší dívky vyhrála Tereza Wittassková 6.B a postoupila tak do finálového kempu do Špindlerova Mlýna, v kategorii starší chlapci obsadil Kryštof Kotrla ze 6.B 2. místo.
Viz odkaz na video1 a video2 a fotky zde.


Velikonoční dělání

Ve středu 23. 3. 2016 se v naší jarně vyzdobené školní družině konalo tradiční „Velikonoční dělání“. Děti si vyrobily krásné ozdoby na velikonoční stůl a zhlédly vystoupení kroužku fléten. Pro všechny příchozí bylo připraveno bohaté občerstvení a strávili jsme příjemné předvelikonoční odpoledne. Foto zde.

Děkujeme tímto rodičům, kteří upekli výborné buchty, koláče a tolik oblíbené muffiny.


velikonoce


Sobotní školička

Sobotní školička 2015

Budoucí prvňáky bavila moudrá sova

V sobotu 7. listopadu měly možnost všechny děti, které nastoupí příští rok do první třídy, užít si zábavné dopoledne na naší škole. Proběhla první „Školička pro předškoláky“ s příznačnou průvodkyní- moudrou sovou. Malé „sovičky“ si tak nejen poslechly pohádku, ale vyzkoušely si i různé výtvarné techniky. Vytvořily si symbol letošní školičky – sovu. V průběhu činností si také ověřily své vědomosti o zvířatech a rostlinách, které stejně tak, jako sova, žijí a rostou v lese. Děti se pobavily rozpoznáváním zvuků zvířat a výrobou zvířecí masky. Doufáme, že se budoucím prvňáčkům i jejich rodičům připravené dopoledne líbilo a že se opět uvidíme v sobotu 5. prosince v budově školní družiny. Foto zde.

V sobotu 9. 1. 2016 proběhla školička hladce a na foto se můžete kouknout zde.


Vánoční aerobik

15-16-as01Každoročně si žáci naší školy krátí čekání na Vánoce vánočním aerobikem.

Porota složená z vyučujících a zástupců žáků vybírá v každé kategorii 10 nejlepších tanečníků a z nich pak 3 medailisty.

Velkou radost jsme měli nejen z předvedených výkonů, ale i z příjemné atmosféry, která v tělocvičně panovala.

Výsledky

1. - 2. třída

1. Lucie Antlová
2. Vojtěch Nohýl
3. Kateřina Pavlíčková

3. – 5. třída

1. Katka Pachmannová
2. Kristýna Šindlerová
3. Dagmar Žáková
1. Filip Drozd 2. Lukáš Lazecký 3. Prokop Věncek

6. – 9. třída

1. Barbora Kubánková 2. Romana Klapuchová 3. 3. Kristina Kubáňová, Nela Němcová
1. Libor Škobránek 2. Filip Kuča 3. Jan Ječmínek, Jan Pchálek

Foto najdete zde.


Vánoční jarmark

Věříme, že na všechny, kteří navštívili náš jarmark, dýchla vánoční atmosféra. Vděčíme za to dětem a učitelům, kteří si pro Vás připravili krásný program a dílničky. Děkujeme taky rodičům, kteří nás podpořili nejen svou účastí, ale i materiálně. Všem Vám díky. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit přikládáme alespoň foto.

Všem potom přejeme klidné a pohodové Vánoce.

Jarmark2015
 


Společná dílna rodičů a dětí

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 se konala již pátá Společná dílna rodičů a dětí, ve které se rodiče seznámili s různými pomůckami, pracovními listy a metodami využívanými v reedukačních hodinách.

V 16:30 se ve škole sešli žáci 2. a 3. ročníku se svými rodiči a společně plnili několik úkolů. Vyzkoušeli si skládat slova z obrázků, otestovali své prostorové vnímání pomocí hry Logico Piccolo, procvičili jemnou motoriku na prstovém trenažeru a ověřili si svou představivost s pomůckou Tridio. Zrakové vnímání, pozornost a paměť, určování počtu slabik ve slovech či rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek si mohli účastníci procvičit prostřednictvím pracovních listů, které si pak odnesli domů.

Věříme, že byla dílna pro všechny přínosem a zábavně stráveným časem. Všem děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Foto zde.


Výsledky sběru papíru

Kontik1 1. 7. A - 1 705 kg
 2. 6. B - 791 kg
 3. 2. A 757 kg
 4. 2. B 680 kg
 5. 8. A 621 kg
 6. 4. B 575 kg
 7. 4. A 527 kg
 8. 3. A 429 kg
 9. 3. B 392 kg
10. 1. B 363 kg
11. 1. A 283 kg
12. 7. B 283 kg
13. 8. B 283 kg
14. 9. A 276 kg
15. 9. B 216 kg
16. 6. A 166 kg
17. 5. C 151 kg
18. 5. A 112 kg
19. 5. B 104 kg
20.  ŠD  183 kg


Evropský týden mobility

Ve středu 16. 9. 2015 se v Obchodním centru Breda & Weinstein uskutečnil v rámci Evropského týdne mobility závod na kolečkových bruslích a koloběžkách. Žáci naší školy se do soutěže ve třech věkových kategorií ch a získali celkem 8 medailových umístění.

Kategorie 2 (2006-2007) Daniel Urbánek, žák 4. A třídy získal dvě umístění. Na kolečkových bruslích se umístil na 3. místě a v zádově na koloběžkách na 2. místě.

Kategorie 3 ( r. 2004-2005) Natálie Lišková, žákyně 4. A třídy - 3. místo, Matyáš Drastík, žák 5. A třídy - 2. místo, Šárka Machů, žákyně 5. A třídy - 1. místo, Prokop Věncek, žák 5. B třídy - 1. místo

Kategorie 4 (r. 2002-2003) Barbora Kubánková, žákyně 6. B třídy se umístila na 2. místě, Jaromír Dosoudil, žák 7. A třídy se umístil na 1. místě.

Všem žákům děkujeme.

GDPR

Ochrana osobních údajů