1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Branný den

14-15-as08V předposledním červnovém dni pořádala škola "Branný den" pro žáky 1. - 8. tříd. Celá akce se konala kolem Stříbrného jezera.

Žáci a jejich třídní učitelé obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili různé úkoly, ale také se dověděli spoustu nových informací.

Stanoviště - Policie ČR, hasiči, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky + lana, zdravověda a topografie. Fotky z akce zde.


Třída v přírodě, příroda ve třídě

14-15-as07Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se žáci 7. ročníků zúčastnili v rámci projektu MMO „TŘÍDA V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA VE TŘÍDĚ“ terénní přírodovědné exkurze zaměřené na pozorování, systematizaci a výskyt bezobratlých živočichů do lokalit okolí Stříbrného jezera.

Foto je zde.

Lektor: Bc. et Bc. Jakub Kubačka (Natura Opava) Pedagogický doprovod: Mgr. Markéta Beková (koordinátor EVVO), Mgr. Karin Burkartová


Třída v přírodě, příroda ve třídě

V pátek 29. 5. 2015 se žáci 6. ročníků zúčastnili terénní přírodovědné exkurze na Raduňské mokřady v rámci projektu MMO „TŘÍDA V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA VE TŘÍDĚ“. Pod vedením odborného lektora se seznámili s významem a funkcí mokřadu, významem umělých ekosystémů pro člověka a jeho vlivu na přírodní ekosystémy. Prakticky prováděli sběr a odlov vodního hmyzu, určování zástupců rostlin a bezobratlých živočichů podle klíčů. Tato lektorovaná terénní exkurze se stala motivačním prvkem žáků k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně. Foto 6.A, 6.B

Lektor: Bc. et Bc. Jakub Kubačka (Natura Opava)
Pedagogický doprovod: Mgr. Markéta Beková (koordinátor EVVO), Mgr. Karin Burkartová

Na Visalajích bylo fajn

Týden od 18. do 22. května prožili žáci 3.A, 3.B a 4.C ve škole v přírodě v Beskydech. Počasí nám až na vyjímky přálo, takže jsme si užili jak turistiku, tak i sportovní soutěže a různé hry. Nechyběla ani diskotéka a karaoke. Také jsme si vyrobili třídní triko na památku naší letošní školy v přírodě. 
Poděkování patří vyučujícím i vychovatelkám ŠD za připravený program a také je na místě pochvala všem dětem za vzorné chování.
Celý pobyt se vydařil a fotky naleznete zde


Sběr papíru

Sběr papíru skončil vítězstvím 6. A třídy, která nasbírala 943 kg. Slíbený dort si zasloužili nejen za letošní rok, ale i za přední umístění v předchozích letech.

2. místo obsadila 1. A s 660 kg a 3. místo 5. B s 625 kg. Výtěžek sběru bude použit na pořízení průlezky do ŠD.


Velikonoční dělání

velikovoce15

Foto je zde.


Lyžařské závody opavských škol

14-15-ss8-LyzarNaše škola ve spolupráci s Magistrátem města Opavy uspořádala pro školáky celé Opavy lyžařské závody v obřím slalomu. Závod se uskutečnil 12.3.2015 v Karlově pod Pradědem v areálu Klobouk.

Propozice najdete zde výsledkovou listinu tady.


Environmentální výchova - „Od kamene k životu“

V termínu od 2. 3. do 12. 3. 2015 se naše děti ze 4. a 5. tříd účastní ozdravného pobytu s environmentálním zaměření. Tato akce probíhá na chatě Zátiší na Karlově. Cílem celého pobytu je vyvézt děti z oblastí zatížených emisemi do lokality zdravotně vyhovující a podpořit tak zlepšení zdravotního stavu dětí. Environmentální výchova je naplňována prostřednictvím dílčích aktivit projektu „ Od kamene k životu“. Ve zbývajícím čase se děti věnují zimním sportům, turistice, poznávání CHKO Jeseníky. Foto si můžete prohlédnout zde a tady a také tady. Prostředky jsou poskytnuty SFŽP ČR.

Koordinátoři EVVO: Markéta Beková, Y. Hlaváčková
Pedagogický doprovod: M. Smolková, E. Kornasová, N. Hřivnacká, E. Vašíčková, Z. Vaňková
Zdravotník: R. Wiltavský


Společná dílna rodičů a dětí

Dne 24. 2. 2015 se již po čtvrté konala Společná dílna rodičů a dětí, která byla dříve realizována v rámci projektu Od integrace k inkluzi. Přestože projekt už skončil, rozhodli jsme se v této aktivitě i nadále pokračovat. Dílny se tentokrát zúčastnili 3 žáci 2. ročníku a 2 žáci 4. ročníku společně se svými rodiči. Účelem bylo seznámit rodiče s novými metodami učení, s netradičními pomůckami a pracovními listy a ukázat jim, že i učení může být zábavné.

Dílna probíhala prostřednictvím plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Žáci i jejich rodiče si procvičili sluchové vnímání a paměť pomocí Pexesa pro uši, představivost díky skládačce iOTOBO či své logické myšlení se Spojovacími velbloudy. Seznámili se oblíbenou pomůckou Logico Piccolo a vyzkoušeli si i práci s interaktivní tabulí. Některé úkoly žáci plnili pomocí pracovních listů, které si pak mohli odnést domů ve vlastnoručně vyzdobených složkách.

Věříme, že se dílna dětem i rodičům líbila, všichni se dobře bavili a odnesli si nové zkušenosti a poznatky. Všem účastníkům děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Foto je zde.


Školní kolo recitační soutěže nižšího stupně

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Každá třída nižšího stupně poslala své dva zástupce, kteří byli vybráni z třídního kola. Všichni soutěžící byli skvěle připraveni a porota, která hodnotila jejich výkony, to měla těžké.

Do okrskového kola dále postupují:

Lukáš Jarnot a Iva Pachmanová z 1. A, Nikol Vargová a Filip Kovář z 3. B, Jana Černá z 5. B a Natálie Mertová z 4. A.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v další soutěži.


Sobotní školička

Sobotní školička
Školička se vydařila

V sobotu 15. 11. 2015 se nastávající prvňáčci přišli poprvé podívat do své budoucí školy. Čekal je tam program s názvem „Malovaný podzim“, který pro ně připravili vyučující nižšího stupně.

Toto první setkání bylo věnováno výtvarným činnostem. Děti malovaly barevná jablka, kreslily zbarvené podzimní listí a také tvořily postavičku „Podzimníčka“, který byl hlavním hrdinou úvodní hrané pohádky.

Všechna výtvarná „dílka“ se dětem povedla a věříme, že se opět sejdeme na příští školičce, která se bude konat 13. 12. 2014 v budově školní družiny a tématem je tentokrát „Vánoční zpívání“. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Dne 13. 12. 2014 se uskutečnila, již druhá v pořadí, sobotní školička. Tentokrát se děti prošly do hudební země Housličkov, ze které přišla i víla Notička se svou sestřičkou Zpěvankou. Nejenže si děti mohly vyzkoušet svůj hudební sluch, kdy za pomoci zvuků a interaktivní tabule rozeznávaly zvuky z běžného života, ale také si zahrály hru na tělo a za doprovodu Orfových nástrojů jsme si zatancovali a zazpívali zimní písničku. Na závěr si děti vyrobily z papírové krabičky svůj vlastní hudební nástroj, který si vyplnily čočkou, hráškem a kovovými plíšky. Možná jsme paní" Zimu" našimi písničkami ještě nepřivolali, ale určitě jsme si toto sobotní dopoledne všichni náležitě a náramně užili...
Proto se na Vás budeme těšit i na poslední školičce, která se uskuteční v lednu, na které nebude chybět pohyb a tanec. Fotky jsou tady.


Školní jarmark

14-15-as5Ve středu 17.12. 2014 se celá ZŠ Vrchní oblékla do svátečního vánočního hávu. Školou voněl punč, ozývaly se zvuky vánočních koled a z přilehlého kostela byla slyšet hudba a smích. Ano, ano, byl vánoční jarmark- zlatý hřeb roku. Jako každý rok se sešla spousta lidí, kteří mají rádi naši školu, přišli se sem pobavit, zastavit se se známými, popovídat si a možná si i něco vyrobit ....
Všem bylo fajn a nikomu se nechtělo domů.
Nám prostě nezbylo, než říct "přejeme krásné Vánoce a nádherný den, mnoho zdraví v novém roce a nějaký ten splněný sen."

Také děkujeme všem návštěvníkům za finanční i jiné příspěvky, které budou využity k charitativním účelům, letos poprvé přispějeme na Dobrého anděla. Foto je zde.

Krásný nový rok přejí všichni ze ZŠ Vrchní.Záložka do knihy spojuje školy

Žáci 1. stupně se zapojili do 5. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošního ročníku se zúčastnilo 220 českých a 200 slovenských škol. V rámci tohoto projektu žáci vyrobili záložky do knížek podle svých oblíbených hrdinů. Tyhle záložky pak byly odeslány do naší partnerské školy na Slovensku do Zvolena. Žáci ze ZŠ Hrnčiarska vyrobili také různé záložky, které poslali k nám. Žáci si tedy vyměnili záložky mezi sebou, přestože se neznají. Fotogalerii k projektu najdete zde.


Konnichiwa Vrchní

14-15-as05Letadlem byste museli cestovat přibližně osmnáct hodin, abyste se dostali do Tokia, ale v poslední říjnový pátek jako byste na naší základní škole mávli kouzelným proutkem a mohli jste se ocitnout v zemi vycházejícího slunce. Žáci vyššího stupně totiž v rámci oslav Dne cizích jazyků oslavovali japonskou kulturu, historii a vše, co je spojeno s bohatou tradicí této exotické země. Žáci si ve skupinách připravili na všechny vyučovací hodiny krátké prezentace a navzájem se vzdělávali o životě v Japonsku, jeho historii, tradicích, geografii a samozřejmě zde byla slyšet i japonština, japonská muzika a hrálo se i japonské divadlo. Nechyběla ochutnávka tradičního sushi a ukázky tradičních bojových umění karate a juda. V duchu těchto oslav se žáci šestých až devátých tříd převlékli do typických japonských oděvů jako gejši, panenky kawaii, bojovníci ninja, japonští inženýři a bylo možné zahlédnout pokemóna Pikachu.

Všichni žáci i učitelé přistupovali k tomuto dni s nadšením a celá akce se velmi vydařila a to zejména díky vyníkající přípravě všech žáků naší školy. Foto najdete zde.Společná dílna pro rodiče a žáky

14-15-as4V úterý 21.10.2014 proběhla další „Společná dílna pro rodiče a žáky“ s mottem: Naše učení je hra a radost.Je součástí projektu Od integrace k inkluzi. V odpoledních hodinách se sešli žáci druhého až pátého ročníku ve třídě II.B a společně se svými rodiči plnili řadu zajímavých úkolů. Žáci pracovali s rodiči na stanovištích, na kterých si prostřednictvím rozličných didaktických pomůcek , určených pro práci v reedukačních hodinách, procvičovali a upevňovali učivo, rozvíjeli zrakové i sluchové vnímání, jemnou motoriku, pozornost atd.

Cílem dílny bylo především ukázat rodičům jak lze hravou formou s dětmi procvičovat již osvojené učivo, jak se s nimi připravovat na vyučování a seznámit je s didaktickými pomůckami pro reedukaci učení.

Věříme, že Společná dílna byla přínosná pro všechny zúčastněné a že jsme všichni prožili příjemné odpoledne. Rodičům i žákům děkujeme za aktivní přístup a těšíme se na další spolupráci. Foto zde.


EVVO - exkurze do Raduně

14-15-as03Ve středu 15.10.2014 se žáci 4.C (p. uč. Sniegoňové)  a 5.B (p.uč. Kornasové) tříd zúčastnili terénní přírodovědné exkurze do Raduně.  S panem Kubačkou poznávali mokřadní biotopy, učili se chápat vztahy mezi živočichy, popisovat druhy.  

Vzhledem k teplému říjnovému počasí našli spoustu živočichů, popisovali, zařazovali, porovnávali, pozorovali …. Prostě si užívali. Foto najdete zde.


EVVO Štramberk

14-15-as02V pátek 19. září se žáci 7. ročníku v doprovodu p. uč. Bekové a Burkartové zúčastnili terénní exkurze do oblasti Štramberka. Navštívili muzeum ve Štramberku, kde si prohlédli expozice věnované historii města, národopisným sbírkám a výstavu světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. V přírodní památce Kamenárka se seznamovali se vzácnými druhy rostlin a živočichů. V lomové stěně vyhledávali zkameněliny prvohorních amonitů, ramenonožců a hlavonožců. Celá akce byla hrazena z dotace Magistrátu města Opavy. Foto najdete zde.

GDPR

Ochrana osobních údajů