1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

comeniuslogo

 

 

 


Projekt: Comenius

Nový projekt 'Healthy Lifestyle Guide' byl schválen pro ZŠ Vrchní.


Comenius vstupni logoZdravý životní styl je hlavním námětem projektu ZŠ Opava, Vrchní 19, který schválila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy při MŠMT. Projekt 'Healthy Lifestyle Guide', jak zní jeho původní název v anglickém jazyce, byl schválen v rámci programu celoživotního učení Comenius  a společně s opavskou ZŠ Vrchní se ho zúčastní ještě další čtyři základní školy z Polska, Maďarska, Turecka a Walesu. Jak napovídá název projektu, učitelé a žáci všech zúčastněných škol se budou společně po dobu dvou let zabývat různými oblastmi zdravého životního stylu, sportem a aktivním pohybem. Žáci budou mít příležitost si navzájem vyměňovat informace související se způsobem stravování typických pro zúčastněné země. Rady týkající se zdravé výživy a také recepty budou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol a budou tak dostupné i široké veřejnosti. V rámci projektu se uskuteční různé sportovní akce a to jak v tradičních, tak i v netradičních sportech. Většinu akcí si budou školy pro své žáky organizovat samy, nicméně zajímavým zpestřením budou vzájemné návštěvy, tzv. mobility, kterých se zúčastní zástupci jak učitelů,

tak i žáků ze všech škol a kdy budou mít možnost se do partnerských škol podívat a podělit se o své zkušenosti. První setkání již proběhlo na konci září v turecké škole a bylo velice úspěšné. Tento projekt si klade za cíl přimět žáky k odpovědnosti za své zdraví, zamyslet se nad tím, co zdravý životní styl představuje a proč je tak důležité o své zdraví pečovat.

Jan Valeček

Koordinátor projektu

----------

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

‘This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’


----------


comenius2011


 

ZŠ Opava, Vrchní celý týden žila návštěvou zahraničních kolegů a žáků partnerských škol.

Účastníci projektu Partnerství škol Comenius se již po páté se setkali, aby si předali zkušenosti a navzájem se informovali o výsledcích  své projektové práce na téma „Zdravý životní styl“. Toto téma bylo beze zbytku naplněno během nabitého programu. Už prostředí Davidova Mlýna, kde byli naši hosté ubytováni, dávalo tušit, že se tento týden svými nezapomenutelnými zážitky vryje do paměti patnácti dospělých a šestnácti dětí z Turecka, Polska, Maďarska a Walesu.

Již uvítací večeří s rybími specialitami jsme začali naplňovat hlavní motto projektu. Ani další aktivity bohatého programu následujících dní nenechaly nikoho na pochybách, že zdravý životní styl máme prostě v krvi.

Po tradiční části programu, jakou je návštěva hostitelské školy, setkání s představiteli města Opavy a pracovní porada, následovaly v rychlém sledu různé outdoorové aktivity. Dospělé i děti pobavil rafting na divoké vodě, lezení na cvičné skále, cyklistický a pěší výlet a lanové centrum.

Rozlučkový večer za účasti rodičů a zástupců  Magistrátu města Opavy se pak nesl v duchu jedné z dalších náplní projektu: „Tančíme a zpíváme“. Hosté z partnerských škol předvedli a poté i naučili ostatní účastníky tančit a zpívat tradiční a táborákové písně své země. Všichni si náramně užívali vřelou a neopakovatelnou atmosféru závěrečného večera.

Vzhledem k faktu, že komunikačním jazykem tohoto projektu je angličtina, měli žáci jedinečnou příležitost obohatit své jazykové dovednosti v praxi.

Odjezdem „našich“ cizinců však práce zdaleka nekončí, neboť projekt pokračuje a další setkání partnerských škol proběhne tentokrát ve Walesu - foto zde


 ----------

Setkání s dietologem - foto zde

----------

Rozhovor se sportovcem

Jedna z mnoha aktivit  projektu Comenius (část Hýbeme se) bylo uskutečnění rozhovoru s veřejně činným sportovcem o jeho zdravém životním stylu. Oslovili jsme instruktorku aerobiku paní Hanu Konečnou, které kladla  otázky její dcera Tereza, žákyně 8.A - více zde

----------

Comenius - další aktivity

V rámci projektu Comenius proběhly ve škole další aktivity. Jako první se jednalo o  školní test dotazující se na oblíbené hry, sporty a trávení volného času žáků sportovními aktivitami - více zde

----------

JÍDELNÍČKY A RECEPTY

Součástí podzimního festivalu ovoce a zeleniny bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší pokrmy.
Objektivní zhodnocení bylo velice obtížné, protože každá ze tříd pojala toto téma velmi osobitě ať již v teoretické nebo praktické rovině. Výsledky můžete posoudit sami.


 

recept01
recept02 recept03 recept04 recept05

----------

Zdravé jídelníčky a recepty, které žáci sestavili podle svých představ, jsou další aktivitou v projektu Comenius.

jidelnicek01 jidelnicek02 jidelnicek06 jidelnicek07 jidelnicek08

----------

ŠKOLNÍ VÁŽENÍ – SCHOOL WEIGHING

Dne 1. 12. 2010 proběhlo ve škole v rámci projektu Comenius anonymní vážení všech žáků od 7 – 11 let. Jedná se o další aktivitu, která je součástí podzimního programu Vím, co jím  a navazuje  tak na Festival ovoce a zeleniny, který úspěšně proběhl v říjnu.

Průměrná hmotnost:

7 letí žáci  –  25,87  kg
8 letí žáci  –  30,97 kg
9 letí žáci  –  32,03 kg
10 letí žáci – 41,74 kg
11 letí žáci – 41,62 kg


Country / age of pupils    Wales    Poland    The Czech Republic

09 years old                  31 kg    31,35 kg    32,03 kg
10 years old                  35 kg    37,05 kg    41,74 kg
11 years old                  38 kg    41,50 kg    41,62 kg

----------

Opava, Vrchní  použila k realizaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví mezinárodní projekt Comenius

Dne 26.10. 2010 proběhla ve škole v rámci projektu “ My Healthy Lifestyle Guide“  jedna z akcí s názvem „Mezinárodní festival ovoce a zeleniny“. Žáci všech tříd prvního stupně si připravili ukázky zdravých jídel skládajících se z ovoce a zeleniny. Každá třída pojala úkol po svém. Od výtvarného ztvárnění přes sestavování zvířátek a postaviček z ovoce a zeleniny, až po pečení štrúdlů, výrobu ovocných, zeleninových salátů a pomazánek. Nedílnou součástí se stalo sestavování zdravých jídelníčků, receptů a samozřejmě následovala i velmi úspěšná ochutnávka. K festivalu patřily i ukázky zdravých svačinek, které si děti přinesly z domova. Cílem bylo jejich  porovnání s výsledky inspekce svačinových boxů, kterou provedli žáci osmých tříd v předcházejícím týdnu.

Rodiče si mohou ověřit, jak zdravě děti svačí.

Výsledky inspekce svačinových boxů žáků 1. stupně v %.

 

chipsy 0
jogurt 5
müsli 6,5
koláč 7
cola, fanta 8,5
čoko 12
minerálka 13,5
zelenina 13,5
kobliha 14
džus 23
mléko 27
ovoce 30
čaj 33
rohlík, chléb 55

----------

„I sing and dance“

V rámci této etapy projektu, která se věnuje písním a tancům, proběhl mezi žáky průzkum, z něhož vzešel seznam nejoblíbenějších tradičních a táborových písniček. Jako reprezentativní vzorek zde uvádíme třídu 3.A.
 
Koťata.
Čížečku, čížečku.
Sokolík.
Vodníček.
Tancujte myši.
Hop zajíčku v jetelíčku.
Zvonky.
Jede zima, jede.
My jsme muzikanti.
Slunce za hory.
Beskyde, beskyde.
Když máš dobrou vůli.
Kolik je na světe školek.
Holka modrooká.
Pásla ovečky.
Okolo Hradce.
Na tý louce zelený.
Ach synku, synku.
Když jsem já sloužil.
Čerešničky.
Tancuj, tancuj.
Vyletěla holubička.

Jako příprava na výměnnou návštěvu v Opavě proběhlo setkání se skautskou skupinou, které jsme pojali jako nácvik táborových písní. Při této příležitosti jsme si povídali o jejich schůzkách a programu. Nejdůležitější informace jsme zaznamenali zde + rozhovor.

----------

Song book naleznete zde

Tato kniha písní vznikla po návštěvě všech družebních škol u nás v Opavě. Na workshopu v Davidově mlýně naučili žáci a učitelé z jednotlivých zemí ostatní účastníky projektu včetně rodičů a zástupců města Opavy své připravené písně a tance. 

----------

Mini - handbook

Nevíte, co si dát na svačinku? Chcete trávit svůj volný čas aktivně a zajímavým způsobem? Víte, jak tráví svůj volný čas mládež v jiných zemích? Otevřete si naši příručku a vše se dozvíte. „Příručka mého zdravého životního stylu“ – zde se dozvíte vše potřebné.

    Naše dobrodružná cesta začala na podzim v roce 2010. V programu COMENIUS se setkali lidé z 5 zemí v rámci celoživotního vzdělávání. Do programu se zapojily tyto země: Česká republika, Turecko, Wales, Maďarsko a Polsko. Postupně se měnily naše životy.

    Víme, co je zdravé stravování! V příručce naleznete nejzajímavější nápady na přípravu zdravé snídaně, popř. svačinky. Pomáhali nám rodiče, prarodiče a měli jsme možnost všechny nové recepty i ochutnat.
    
    Můžeme se pohybovat! Pohyb je naše vášeň. Jezdili jsme na kole, chodili jsme na výlety, vylezli jsme na skály, a dokonce jsme se plavili na kajaku – a to navzdory všem potížím! Někdy jsme měli krušné chvilky, ale nikdy jsme to nevzdali.

    Píseň se vždy hodí! Při společném pobytu jsme se naučili toleranci, získali jsme informace o jiných zemích, jejich kultuře a jazycích. Zároveň jsme se naučili nějaké písně a společenské tance.

    Především jsme se naučili, jak vést „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“. Získali jsme sebejistotu a nebojíme se cestování, protože víme, že někde tam daleko na nás čekají naši přátelé!

    Nezapomeňte si prohlédnout naši příručku!
GDPR

Ochrana osobních údajů