1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Název projektu: Dovybavení venkovní environmentální učebny ZŠ Vrchní: „Živé ukázky“ biotopů regionu Opavska

Cílem celého projektu bylo dovybavit environmentální učebnu na pozemku naší školy jako nezbytného zázemí pro výchovu a vzdělávání žáků a široké veřejnosti k trvale udržitelnému rozvoji v našem regionu. Posunout teoretickou výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů k badatelským a praktickým činnostem zaměřených na oblast životního prostředí a pochopení nutnosti zachování biodiverzity rostlinných a živočišných druhů v zemědělské krajině našeho regionu prostřednictvím terénních přírodovědných exkurzí na vybrané lokality našeho regionu.

V této přírodní učebně přírodopisu jsme vytvořili moduly reprezentující typické přírodní prvky zemědělsky využívaných oblastí - polní ekosystém, vodní biotop a geologická expozice. Moduly se staly „živou“ ukázku přírodnin, jsou doplněny o naučné postery s informacemi o historii využívání krajiny v našem regionu, popiskami s názvy, systematickým zařazením a determinačními znaky rostlinných druhů a jejich životních nároků. Vybudováním jednotlivých modulů je tak žákům umožněno pozorování ekologických procesů a změn v organismech v a přírodních celcích. Žáci se tak učili poznávat a pěstovat rostliny, učili se vytvářet a udržet podmínky pro široké spektrum rostlin a živočichů. 

GDPR

Ochrana osobních údajů