1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Nestle
Voda
Základní škola Vrchní získala pro letošní rok finanční prostředky z programu Nadace partnerství „Pro vodu v krajině“.

Projekt“ Šetříme vodou“ je kombinací ekologické výchovy žáků a realizace praktických úsporných opatření. Výrazné snížení spotřeby vody zajistí výměna toalet a instalace perlátorů a nádob na dešťovou vodu. Navazující výchovné a vzdělávací aktivity žákům osvětlí význam opatření a motivují je k zodpovědnému hospodaření s vodou ve škole i doma.

Aktivity projektu

ČERVEN 2013
Návštěva žáků osmých ročníků v městské čistírně odpadních vod spojená s přednáškou pracovníka čistírny o vodě v krajině, zásobách pitné vody, znečištění vod a složitém procesu čištění odpadních vod.

ZÁŘÍ 2013
Autobusová exkurze žáků devátých ročníků spojená s přednáškou lektora sdružení Natura Opava. Tématem exkurze a přednášky budou zdroje pitné vody v našem regionu, koloběh vody v krajině, význam vody pro život a utváření krajiny, hospodaření s vodou a znečištění vod. Navštívíme prameny řek Moravice a Opava a vodní nádrže Kružberk a Slezská Harta.

ŘÍJEN 2013
Zapojení žáků školy do zpracování analýzy spotřeby vody ve škole. Analýzu žáci zpracují v rámci hodin ekologické výchovy na základě vlastních zjištění, měření a údajů o spotřebě dodaných vedením školy.
Vytvoření návrhu informačního banneru a samolepek žáky. Banner bude populární formou informovat o projektu, významu šetření vodou, realizovaných opatřeních a úsporách, koloběhu vody v krajině. Banner bude následně vytištěn a do venkovního prostředí vyvěšen v jarních měsících (z důvodu nepříznivého zimního počasí). Samolepky budou praktickým a vtipným upozorněním na využívání dvojí možnosti splachování a šetření vodou na konkrétních místech školy. Budou umístěny na WC a u vybraných umyvadel.

2. Výměna zastaralých sociálních zařízení za toalety s úsporným režimem splachování, nákup a montáž spořivých perlátorů na umyvadlové baterie na toaletách a ve třídách. ČERVENEC-SRPEN 2013

3. Pořízení a montáž nádrží na dešťovou vodu a jejich napojení na okapový systém. Pořízení a instalace čerpadel k zajištění zavlažování travnatých ploch ve venkovních učebnách. ČERVENEC-SRPEN 2013

4. Vyhodnocení účinnosti provedených opatření se žáky v rámci hodin ekologické výchovy. Prezentace výsledků opatření vybranými žáky všem žákům školy a rodičům v rámci tématického projektového dne věnovaného hospodaření s vodou. DUBEN, KVĚTEN 2014

5. Informování veřejnosti o projektu spojené s osvětou. Na začátku a na konci projektu budou v městském zpravodaji Hláska uveřejněny články o realizaci projektu, které budou zároveň Opavany informovat o možnostech efektivního hospodaření s vodou. ČERVENEC 2013, KVĚTEN 2014

Po celou dobu průběhu projektu se budou žáci v odpovídajících předmětech průběžně vzdělávat na téma voda tak, aby byly podávané informace v kontextu realizovaných opatření – vyučující budou tomuto tématu věnovat zvýšenou pozornost.

Březen 2014

Exkurze žáků 3. C do Čistírny odpadních vod v Opavě. Dětem bylo velmi poutavou formou vyloženo, jak se čistí odpadní vody. Celá třída byli námořníci na lodi, která se zastavovala na jednotlivých stanovištích čistírny. Propluli tak od „přítoku“, který byl znečištěn, až po závěrečný odtok, kde se voda již zbavená nečistot vrací zpět do řeky. Následně žáci zpracovali ve skupinách projekty, ve kterých sami zaznamenali postup při čištění odpadních vod, aby mohli i své spolužáky seznámit s tímto procesem.

1

Květen 2014

Dne 2. května připravili žáci naší školy akci v rámci projektu „ Šetříme vodou“.
Edukační program pro širokou veřejnost byl zařazen do programu opavského Dne Země.

Návštěvníci programu se v nově vybudované venkovní ekologicko - přírodovědné učebně mohli seznámit s problematikou vody v krajině, shlédli příklady vodních ekosystémů, prostřednictvím zajímavých pokusů jim naši žáci ukázali způsoby čištění vody, jak se dá hospodařit s vodou v domácnostech a v neposlední řadě se návštěvníci dozvěděli, co vše se díky projektu „Šetříme vodou „ podařilo zlepšit v naší škole.

Poděkování za zdařilou akci paří všem pedagogům a dětem školy, kteří se na přípravě této zdařilé akce podíleli.

Voda1

GDPR

Ochrana osobních údajů