1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

eu-integrace
Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Zkrácený název: Integrace na druhou


Projekt „ Integrace na druhou“ finišuje

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu Moravskoslezského kraje a jeho spolupartnerů KVIC Nový Jičín, PPP Frýdek – Místek a PPP Opava je zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji.

Dvacet škol v rámci Moravskoslezského kraje se v první etapě zapojilo do dalšího vzdělávání pedagogů. Do rozšiřování svých kompetencí se začlenili učitelé prvního i druhého stupně, výchovní poradci, preventisté, školní speciální pedagogové a školní psychologové, kteří pracují na svých školách v rámci poradenských pracovišť. K nejzajímavějším pro školní praxi patřily kurzy:

·         Typologie osobnosti a její využití ve škole

·         Hodnocení jako součást učení

·         Nácvik terapeutických technik se zaměřením na relaxaci a komunikaci s využitím výtvarných a hudebních prvků

·         Zásady konstruktivní komunikace

·         Práce s dětmi s poruchami chování, s poruchami učení

·         Foresteinova metoda instrumentálního obohacování

·         Mediační výcvik

·         a mnohé další

Další část projektu byla zaměřena na aktivity pedagogů s žáky a s jejich rodiči. Na základních školách se tak nově rozjely činnosti zavádění terapeutických technik do praxe, které byly zaměřeny na relaxaci a komunikaci s využitím výtvarných a hudebních prvků. Nově byly zaváděny metody Instrumentálního obohacování podle Reuvena Feuresteina a Mediační výcvik, které na školách provádějí školní psychologové a školní speciální pedagogové v rámci přímé práce s individuálně integrovanými žáky.

Každá spolupracující škola měla v rámci projektu připravit společná projektová odpoledne a společné dílny pro rodiče žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Na naší škole proběhly projektová odpoledne pro různé věkové skupiny žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, které byly voleny s ohledem na zájmové zaměření žáků a aktuální problematiku, o kterou se děti nejen v hodinách, ale i ve svém volném čase zajímají. Velká účast žáků byla podpořena volbou tématu, kterým chtěla škola docílit, aby se projektová odpoledne nestala pokračováním vyučování.

Společné dílny s rodiči žáků se speciálně vzdělávacími potřebami byly zaměřeny na seznámení rodičů se způsoby, pomůckami a metodami práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, které se na každé škole praktikují. Ukázkami byli rodiče inspirováni, jak zvládat domácí přípravu s dítětem na vyučování, mohli si vyzkoušet společnou práci se svým dítětem pod přímým vedením pedagoga. Velmi přínosné se jevilo sdílení vlastních zkušeností s ostatními rodiči a účast pracovníka pedagogicko – psychologické poradny, který mohl odpovídat na konkrétní dotazy. Rodiče na naší škole ocenili zejména to, že nápravná cvičení i domácí příprava mohou mít charakter a podobu her nebo soutěží v závislosti na tom, co dítě preferuje, a uvědomili si hlavní smysl společných dílen, že hraním se dá učit. Na základě vyhodnocení zpětných vazeb všech zúčastněných rodičů a žáků na naší škole, vyplynulo to, že společné dílny s rodiči i projektová odpoledne se jeví jako zajímavá a netradiční forma aktivit, která je přínosná v rámci spolupráce rodiny a školy. Pohled očima fotografa.

GDPR

Ochrana osobních údajů