1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třída 8.C
Třídní učitelka: Martina Večerková
Třídní samospráva:

Zástupci třídy: Lucie Rudyncová, Pavel Pivoda
Pokladník: Jiří Vítek

Rozvrh hodin 
třídy najdete zde


8. ročník

 

7. ročník

Čtenářská gramotnost

26.9. 2017 jsme v rámci projektového dne zdokonalovali naše čtenářské znalosti a dovednosti. Našim tématem bylo dílo K.J.Erbena "Kytice". Přečetli jsme si balady Poklad, Vodník, Svatební košile a plnili úkoly zadané k textům. Na závěr jsme shlédli všechny tři balady ve filmovém zpracování.


Exit tour

V úterý 3.10. jsme na naší škole v rámci preventivního programu přivítali hudebníky z Kalifornie, kteří nám představili svou kapelu v rámci turné "EXIT TOUR". Žáci zažili rockový koncert přímo v tělocvičně, která se na dopoledne změnila v opravdovou stage. Poté byly připraveny besedy a výukové bloky s lektory na téma sex, pohlavní nemoci, sebevědomí, stravovací návyky aj. Bylo to pro nás velmi zajímavé a netradiční vyučování.


Sportovní den

Ve středu 18.10. jsme zase po roce vyrazili na sportovní den do Bully centra v Kravařích. Každý z nás si vybral dvě aktivity, které nás baví /např. fotbal, bruslení, bowling, plavání aj./ a se svými kamarády si užil parádní den plný zábavy a sportu.

Výchovný koncert

Středa 25.10. byla pro nás neobvyklá, protože jsme vyučování začali v Knihovně Petra Bezruče. Měli jsme hodinu hudební výchovy s klavíristou Dominikem Fajkusem a violoncellistou Janem Hanouskem. Pánové nás provedli dějinami hudby od baroka až po současnost. Vyslechli jsme si spoustu skladeb a zjistili jsme, že i v dřívějších dobách se skládala hudba, která má hodně společného s tou současnou a můžeme ji poslouchat i dnes.Plánované akce

31.5. Exkurze Dlouhé Stráně
13.6. Divadlo loutek Ostrava - Hodina Komenského
15.6. Školní výlet Bouzov, Javoříčské jeskyně


Slezské divadlo

Už celý měsíc jsme se těšili na den 27. 4. 2017, kdy jsme navštívili Slezské divadlo, kde jsme shlédli muzikál "Noc na Karlštejně". Živá hudba, krásné kostýmy a veselý příběh zaujal všechny žáky šestých tříd. O přestávce jsme si prohlédli prostory divadla, občerstvili jsme se a těšili na druhou část příběhu. Závěrečný potlesk odměnil všechny herce a my plni zážitků odcházeli do školy.

Výstava Josefa Lady

Žáci šestých tříd navštívili v měsíci březnu výstavu Josefa Lady v Domě umění. V animačním programu se dověděli spoustu nových poznatků z malířova života, z jeho počátků tvorby. Zjistili, že nejen rodná ves Hrusice, hrající si děti, vodníci i ponocní byli jeho náměty, ale také komiksy, které kreslí do novin a časopisů. A uvědomili si, že musel vynaložit spoustu úsilí, snahy a píle, aby se stal známým a oblíbeným malířem.

Sportujeme!

Středeční dopoledne 9.11.2016 strávila naše třída ve sportovním centru Buly Aréna v Kravařích. V příjemném prostředí jsme si užili bazénu, ledové plochy, tělocvičny i sportovní haly. Všichni jsme se vraceli spokojeni a načerpali jsme nové síly do další práce ve škole.

Drama dílny

Nové vědomosti a poznatky můžeme získávat i zábavnou formou. Důkazem toho jsou drama- dílny, které proběhly na naši škole v pátek 11.listopadu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o J.A. Komenském a zkusili si zahrát divadlo. Moc se nám to všem líbilo.


Den jazyků

Dne 18. 11. proběhl na naši škole Den jazyků. Tentokrát poněkud netradičně si každá třída vybrala svou zemi. Žáci měli za úkol v jednotlivých předmětech prezentovat znalosti o této zemi, např. jazyk, zeměpis, přírodopis, kulturu a zvyky. Byla to pro ně nelehká úloha a tímto bychom chtěly poděkovat všem za vynaložené úsilí a práci.
M. Večerková, E. Tošenovská


Adapťák 6.C

Adaptační kurz byl super. Byly pro nás přichystané bezvadné hry, při kterých jsme se více poznali a sblížili, nejenom my žáci mezi sebou, ale také s paní učitelkou. Strávili jsme hodně času v lese, opekli si špekáčky a spali jsme v chatkách. Moc se mi tam líbilo a ještě bych tam zůstala. Foto zde.
Lucie Rudyncová