1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Kateřina Vaculová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Návštěva zámku v Raduni 
 
Jaro jsme v tomto školním roce přivítali návštěvou zámeckého parku v Raduni. Při společné  procházce  zámeckým parkem  jsme věnovali pozornost rozmanitým změnám jarní přírody, určovali jsme jarní květiny, poznávali ptactvo a drobné zvířectvo a rovněž jsme si připomínali, jak důležité je naši přírodu chránit a jak se k ní máme  chovat. Po procházce v parku následovala komentovaná prohlídka zámku Raduň. V zámku nás přivítala průvodkyně v dobovém kostýmu, která nás provedla celým zámkem a sdělila nám  spoustu zajímavostí týkajících se nejen samotného života na zámku, ale také tradic spojených s oslavou Velikonoc na zámku. Její výklad byl velmi zajímavý a pro děti poutavý. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet, jak lidé v minulosti prali prádlo a poznali jsme i exotická zvířata z dalekých cest. 
 
 
Planetárium 
 
V dubnu jsme oslavili Den Země a začátkem května jsme návštívili Planetárium v Ostravě. Celodenní návštěva Planetária začala v samotném sále planetária, ve kterém nás přivítali komentovaným úvodem s ukázkou hvězdné oblohy. Poté jsme shlédli  film  Kouzelný globus,  ve kterém se malá Mia vydala na prázdniny ke svému dědovi. V podkroví jeho domu objevila astronomický přístroj, který dokáže měnit roční období na celé planetě. Děti si prostřednictvím tohoto filmu  v příběhu dozvěděly  o pohybech Země, střídání dne a noci, sklonu zemské osy, střídání ročních období a vlivu těchto změn na rostliny a zvířata. Následně nás čekala prohlídka interaktivní expozice Experimentária. 
 
 
Vitaminátor 
 
V červnu se vydáme do firmy Vitaminátor, která sídlí v Sosnové. Zde navštívíme Sadařovu stezku, kde se dozvíme o různých postupech pěstování a zpracovávání ovoce do šťáv firmy Vitaminátor. Také ochutnáme mnoho výrobků této firmy. Návštěvu Sosnové zakončíme opékáním špekáčků. 

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů